Bolagsstyrning

V.S. VisitSweden AB, moderbolaget i koncernen, är ett aktiebolag som till 50 procent ägs av svenska staten och till 50 procent av Svensk Turism AB och har sitt säte i Stockholm, Sverige.

Svensk Kod för bolagsstyrning

Visit Sweden tillämpar Svensk Kod för bolagsstyrning (Koden). Koden ska, enligt statens ägarpolicy, tillämpas i alla statligt ägda bolag. Kodens syfte är att bidra till förbättrad styrning av svenska aktiebolag och behandlar det beslutssystem genom vilket ägarna direkt eller indirekt styr bolaget. Visit Sweden ser den som ett av flera viktiga styrande regelverk för extern rapportering och kommunikation.

Vår organisation

Visit Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har utlandskontor eller representation i nio länder.

Läs mer