Styrelse

Ledamöter nominerade av ägaren staten

  • Karin Johansson (ordförande), vd Svensk Handel
  • Lotta Boman, senior strateg Sandberg Trygg
  • Kristina Ekengren, kansliråd Näringsdepartementet
  • Richard Törnblom, Chief Marketing Officer re:newcell

Ledamöter nominerade av ägaren Svensk Turism AB

  • Susanne Andersson Pripp, ordförande Svensk Turism AB
  • Mats Forslund, vd Jämtland Härjedalen Turism
  • Jari Virtanen, ordförande Passagerarrederierna
  • Jonas Siljhammar, vd Visita

Suppleanter nominerade av ägaren Svensk Turism AB

  • Titti Rodling, vd Svenska Skidanläggningars Organisation
  • Christer Fogelmarck, styrelseledamot Svenska Nöjesparksföreningen

Besöksnäringen i siffror

Från jordens alla hörn arbetar vi för att fler människor internationellt ska upptäcka Sverige som land och destination.

Så många fler jobb skapades i besöks-näringen under 2017.

Värdet av turismexporten ökade med 11 procent till 134 miljarder och var 2017 större än exporten av livsmedel samt järn och stål.

18,3 miljarder kronor i momsintäkter till Sverige kom från utländska turister 2017.

Läs mer

Vår organisation

Visit Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har utlandskontor eller representation i nio länder.

Läs mer