Styrelse

Ledamöter utsedda av ägaren staten

  • Elisabeth Gauffin (ordförande), KRAV
  • Lotta Boman
  • Anders Eslander
  • Kristina Ekengren, Näringsdepartementet

Ledamöter utsedda av ägaren Svensk Turism AB

  • Elisabeth Haglund, Svensk Turism AB
  • Jari Virtanen, Stena Line Travel Group AB
  • Mats Forslund, Jämtland Härjedalen Turism
  • Eva Östling, Visita

Suppleanter

  • Patric Sjöberg, Stockholmsmässan
  • Titti Rodling, SLAO

Besöksnäringen i siffror

Från jordens alla hörn arbetar vi för att fler människor internationellt ska upptäcka Sverige som land och destination.

Så många fler jobb skapades i besöks-näringen under 2015.

Värdet av turismexporten var 2015 större än läkemedel, stål- och järnindustrin.

15 miljarder kronor i momsintäkter till Sverige kom från turismexport under 2015.

Läs mer

Vår organisation

Visit Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har prioriterat 13 strategiskt utvalda marknader.

Läs mer