Vd och koncernledning

tf CEO

Kristina Ösund

kristina.oesund@visitsweden.com

tf Chief Financial Officer

Johannes Nilsson

johannes.nilsson@visitsweden.com

Chief Experience Officer

Jennie Skogsborn Missuna

jennie.skogsborn.missuna@visitsweden.com

Chief Brand and Communications Officer

Michael Persson Gripkow

michael.persson.gripkow@visitsweden.com

Chief Business Development Officer

Patric Lindström

patric.lindstrom@visitsweden.com

Chief International Business Officer

Helene Berg

helene.berg@visitsweden.com

Chief Change Officer

Tina Olsson

tina.olsson@visitsweden.com

Vår organisation

Visit Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har egna utlandskontor i nio länder.

Läs mer