Simon Paulin/Image Bank Sweden

Globala resetrender

MarknaderDet internationella resandet ökar stadigt trots påverkan av det ekonomiska och politiska läget i världen.

Enligt FNs organ för turismfrågor, UNWTO, har antalet internationella turistankomster till olika delar av världen mer än fördubblats de senaste 20 åren. Under 2015 nåddes ett nytt rekord på 1,2 miljarder resor, vilket är en ökning med 4,4 procent från föregående år. 2015 är det sjätte året i rad med global tillväxt över snittet på 4 procent och UNWTOs prognoser för framtiden pekar på fortsatt snabb tillväxt.

Norra Europa ökar mer än snittet

Drygt hälften av turistankomsterna, 609 miljoner, gick till Europa. Norra Europa ökade mest, tillsammans med Central- och Östeuropa, med en tillväxt på 6 procent under 2015. Mellanöstern såg en svagare tillväxt under 2015 med 3 procent. Även Afrika minskade med 3 procent, vilket till stor del tillskrivs det osäkra politiska och säkerhetsmässiga läget. Båda dessa områden har tidigare varit starka tillväxtmarknader.

Framtidens tillväxt kommer från Asien

På lång sikt kommer besöksnäringen att ha en fortsatt stark roll för både ekonomi och nya arbetstillfällen. Tillväxtmarknader, inte minst i Asien, förväntas skapa ökat tryck inom internationellt resande och turism. Enligt UNWTOs World Tourism Barometer är det kineser som sedan 2012 konsumerar mest under sina resor.

Utvecklingen på tillväxtmarknader runt om i världen förväntas skapa nya resemönster, nya innovationer och nya destinationer för resande. För Sveriges del innebär denna utveckling stora möjligheter.

Visit Sweden marknadsför Sverige i 13 länder

Konkurrensen om internationella turister är hård. Visit Sweden riktar marknadsföringen till Sverigeintresserade resenärer och inspirerar dem genom bland annat sociala medier, PR, digitala kampanjer, events och samarbeten med researrangörer.

Visit Sweden arbetar både med att stärka Sveriges image och att lyfta fram turistupplevelser för resenärer som är nyfikna på vårt land. Genom kontinuerliga marknads-, målgrupps- och medieanalyser skapar Visit Sweden en samlad bild av vilka marknader som har störst potential för ett ökat inresande till Sverige. Dessa analyser ger oss möjlighet att välja rätt målgrupp, budskap och kommunikationskanaler när vi arbetar tillsammans med besöksnäringen.

Visit Swedens utlandsverksamhet är organiserad i tre regioner:

  • Direkt, med Danmark, Finland och Norge
  • Potential, med Nederländerna, Ryssland, Storbritannien och Tyskland
  • Tillväxt, med Frankrike, Italien, Spanien, USA, Kina och Indien

Resandet i världen ökar

81 miljoner människor i 11 länder är nyfikna på Sverige. Svensk turismexport är en framtidsnäring med stor potential.

Det internationella resandet ökar stadigt trots påverkan av det ekonomiska och politiska läget i världen.

Utvecklingen på tillväxtmarknader runt om i världen väntas skapa nya resemönster, nya innovationer och nya destinationer för resande. För Sveriges del innebär denna utveckling stora möjligheter.

Läs mer

Vår organisation

Visit Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har prioriterat 13 strategiskt utvalda marknader.

Läs mer