Simon Paulin/Image Bank Sweden

Stor potential i utlandet

MarknaderDet internationella resandet ökar stadigt trots påverkan av det ekonomiska och politiska läget i världen. Visit Sweden ska bidra till att fler av världens resenärer väljer Sverige.

Enligt FNs organ för turismfrågor, UNWTO, har antalet internationella turistankomster till olika delar av världen mer än fördubblats de senaste 20 åren. Under 2016 uppgick antalet till 1,2 miljarder vilket är en ökning med 3,9 procent från föregående år. 2016 är det sjunde året i rad med global tillväxt och UNWTOs prognoser för framtiden pekar på fortsatt snabb tillväxt.

Norra Europa ökar mer än snittet

Drygt hälften av turistankomsterna, 620 miljoner, gick till Europa. Inom Europa ökade Norra Europa mest, med en tillväxt på 6 procent under 2016. I Asien och Oceanien ökade de internationella ankomsterna med 8 procent. Även Nord- och Sydamerika samt Afrika såg en ökning medan Mellanöstern hade ett lägre antal ankomster än under 2015.

Framtidens tillväxt kommer från Asien

På lång sikt kommer besöksnäringen att ha en fortsatt stark roll för både ekonomi och nya arbetstillfällen. Tillväxtmarknader, inte minst i Asien, förväntas skapa ökat tryck inom internationellt resande och turism. Enligt UNWTOs World Tourism Barometer är det kineser som sedan 2012 konsumerar mest under sina resor.

Utvecklingen på tillväxtmarknader runt om i världen förväntas skapa nya resemönster, nya innovationer och nya destinationer för resande. För Sveriges del innebär denna utveckling stora möjligheter.

Visit Sweden har världen som arbetsfält

Konkurrensen om internationella turister är hård och Sverige behöver möta dem i de kanaler de använder, både globala och lokala, och på ett sätt som intresserar dem. Visit Sweden riktar marknadsföringen till Sverigeintresserade resenärer och inspirerar dem genom bland annat sociala medier, PR, digitala kampanjer, events och samarbeten med researrangörer. Vi gör det via egna kontor, med hjälp av annan representation och med marknadsaktiviteter från huvudkontoret i Stockholm.

Visit Sweden arbetar både med att stärka Sveriges image och att lyfta fram turistupplevelser för resenärer som är nyfikna på vårt land. Genom kontinuerliga marknads-, målgrupps- och medieanalyser skapar Visit Sweden en samlad bild av vilka marknader som har störst potential för ett ökat inresande till Sverige. Dessa analyser ger oss möjlighet att välja rätt målgrupp, budskap och kommunikationskanaler när vi arbetar tillsammans med besöksnäringen.

Visit Sweden har egna utlandskontor i Norge, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Frankrike, USA och Kina. Indien bearbetas från Stockholm och med representation på plats i landet. Visit Sweden kommer att fortsätta lägga större fokus på kommunikation som sprids globalt och aktiveras lokalt för att nå människor i de prioriterade länderna och samtidigt inspirera resenärer över hela världen.

Resandet i världen ökar

81 miljoner människor i 11 länder är nyfikna på Sverige. Svensk turismexport är en framtidsnäring med stor potential.

Det internationella resandet ökar stadigt trots påverkan av det ekonomiska och politiska läget i världen.

Utvecklingen på tillväxtmarknader runt om i världen väntas skapa nya resemönster, nya innovationer och nya destinationer för resande. För Sveriges del innebär denna utveckling stora möjligheter.

Läs mer

Vår organisation

Visit Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har utlandskontor eller representation i nio länder.

Läs mer