Danmark

Danskarnas övernattningar står för ca 7 procent av alla utländska gästnätter på kommersiellt boende i Sverige (2017). Totalt betydde det 1,1 miljoner övernattningar från Danmark förra året, vilket är en minskning med 0,3 procent från året innan. Flest danska övernattningar finner vi i Skåne, Dalarna och Västra Götaland. 

Besökare från Danmark konsumerade i snitt för 884 svenska kronor per person och dag under sin Sverigevistelse år 2014. Att jämföra med den genomsnittliga konsumtionen om 1 085 svenska kronor från utländska besökare i genomsnitt. 

Totalt anger 64 procent i målgruppen Den globala resenären i Danmark att de är intresserade av att besöka Sverige på semester, vilket motsvarar 1,6 miljoner danskar.

Källa: Inkvarteringsstatistik 2017 Tillväxtverket/SCB, IBIS 2014 Tillväxtverket/Markör och Visit Swedens målgruppsanalys 2015 VisitSweden/Gfk

Vår organisation

Visit Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har utlandskontor eller representation i nio länder.

Läs mer