Finland

Visit Sweden har avvecklat det fysiska kontoret i Finland.

Sverige är finländarnas mest besökta utlandsdestination i Europa med 1,6 miljoner finska flerdagsbesök. Destinationerna Norge och Danmark hamnar på en sjätte respektive en 16:e plats på listan över finländarnas utlandsresande.

Finländarnas övernattningar i Sverige står för 3 procent av alla utländska gästnätter på kommersiellt boende (2017). Totalt betyder det 566 000 övernattningar från Finland förra året, vilket är en minskning med 3,4 procent från året innan. Flest övernattningar finner vi i Stockholm och Norrbotten. 

Besökare från Finland konsumerade i snitt för 1 182 svenska kronor per person och dag under sin Sverigevistelse år 2014. Att jämföra med den genomsnittliga konsumtionen om 1 085 svenska kronor från samtliga utländska besökare.

Totalt är det 74 procent i målgruppen Den globala resenären i Finland som anger att de är intresserade av att besöka Sverige på semester, vilket motsvarar 1,6 miljoner finländare.

Källa: Tourism Economics, IBIS 2014 Tillväxtverket/Markör, Inkvarteringsstatistik 2017 Tillväxtverket/ SCB, IBIS 2014 Tillväxtverket/Markör och Visit Swedens målgruppsanalys 2015 Visit Sweden/GfK.

Vår organisation

Visit Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har utlandskontor eller representation i nio länder.

Läs mer