Finland

Sverige är finländarnas mest besökta utlandsdestination i Europa med 1,6 miljoner finska flerdagsbesök. Destinationerna Norge och Danmark hamnar på en sjätte respektive en 16:e plats på listan över finländarnas utlandsresande.

Finländarnas övernattningar i Sverige står för ca 4 procent av alla utländska gästnätter på kommersiellt boende (2015). Totalt betyder det 572 000 övernattningar från Finland förra året, vilket är en ökning med 6,7 procent. Flest övernattningar finner vi i Stockholm och Norrbotten. 

Besökare från Finland konsumerade i snitt för 1 182 svenska kronor per person och dag under sin Sverigevistelse år 2014. Att jämföra med den genomsnittliga konsumtionen om 1 085 svenska kronor från samtliga utländska besökare.

Totalt är det 74 procent i målgruppen Den globala resenären i Finland som anger att de är intresserade av att besöka Sverige på semester, vilket motsvarar 1,6 miljoner finländare.

Källa: Tourism Economics, IBIS 2014 Tillväxtverket/Markör, Inkvarteringsstatistik 2015 Tillväxtverket/ SCB, IBIS 2014 Tillväxtverket/Markör och Visit Swedens målgruppsanalys 2015 Visit Sweden/GfK.

Vår organisation

Visit Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har prioriterat 13 strategiskt utvalda marknader.

Läs mer