Frankrike

Sverige ligger på 16:e plats bland fransmännens mest besökta europeiska utlandsdestinationer utifrån antal ankomster 2016. Danmark ligger på 18:e plats, medan Finland och Norge finns under topp 25-strecket i rankningen.

Fransmännens övernattningar står för cirka 2 procent av alla utländska gästnätter på kommersiellt boende i Sverige (2017). Totalt betyder det 314 500 övernattningar från Frankrike förra året, vilket är en ökning med 6 procent från året innan. Flest övernattningar finner vi i Stockholm och Västra Götaland.

Besökare från Frankrike konsumerade i snitt för 761 svenska kronor per person och dag under sin Sverigevistelse år 2014. Att jämföra med den genomsnittliga konsumtionen om 1 085 svenska kronor från samtliga utländska besökare.

Tillväxtpotentialen i Frankrike är stor. Totalt är det 89 procent i målgruppen Den globala resenären i Parisregionen som anger att de är intresserade av att besöka Sverige på semester, vilket motsvarar 3,3 miljoner fransmän.

Källa: Tourism Economics, IBIS 2014 Tillväxtverket/Markör, Inkvarteringsstatistik 2017 Tillväxtverket/SCB, IBIS 2014 Tillväxtverket/Markör och Visit Swedens målgruppsanalys 2015 Visit Sweden/GfK.

Vår organisation

Visit Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har utlandskontor eller representation i nio länder.

Läs mer