Indien

Indiska resenärer gjorde 184 500 övernattningar i Sverige under 2015, en ökning med 18,9 procent mot 2014 enligt inkvarteringsstatistiken från Tillväxtverket/SCB. Flest övernattningar finner vi i Stockholm, Skåne och Västra Götaland.

Första året för Visit Swedens Indiensatsning

Vår organisation

Visit Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har prioriterat 13 strategiskt utvalda marknader.

Läs mer