Indien

Indiska resenärer gjorde 216 100 övernattningar i Sverige under 2017, en ökning med 23,4 procent mot 2016 enligt inkvarteringsstatistiken från Tillväxtverket/SCB. Flest övernattningar finner vi i Stockholm, Skåne och Västra Götaland.

Första året för Visit Swedens Indiensatsning

Vår organisation

Visit Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har utlandskontor eller representation i nio länder.

Läs mer