Indien

Indiska resenärer gjorde 175 000 övernattningar i Sverige under 2016, en minskning 5,1 procent mot 2015 enligt inkvarteringsstatistiken från Tillväxtverket/SCB. Flest övernattningar finner vi i Stockholm, Skåne och Västra Götaland.

Första året för Visit Swedens Indiensatsning

Vår organisation

Visit Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har egna utlandskontor i nio länder.

Läs mer