Italien

Med 198 000 flerdagsbesök i Sverige ligger Sverige på 21:a plats bland italienarnas utlandsdestinationer i Europa 2014. Danmark hamnar på 20:e plats, medan Finland och Norge inte är bland de 25 toppdestinationerna för italienare.

Italienarnas övernattningar i Sverige står för cirka 2 procent av de totala utländska, kommersiella övernattningarna (2016). Totalt betyder det 248 000 övernattningar från Italien förra året, vilket är en ökning med 2,1 procent från året innan. Flest övernattningar finner vi i Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

Besökare från Italien konsumerade i snitt för 618 svenska kronor per person och dag under sin Sverigevistelse år 2014. Att jämföra med den genomsnittliga konsumtionen om 1 085 svenska kronor från samtliga utländska besökare.

Tillväxtpotentialen i Italien är stor. Totalt är det 95 procent i målgruppen Den globala resenären i Milano och Rom som anger att de är intresserade av att besöka Sverige på semester, vilket motsvarar 2,3 miljoner italienare.

Källa: Tourism Economics, IBIS 2014 Tillväxtverket/Markör, Inkvarteringsstatistik 2015 Tillväxtverket/ SCB, IBIS 2014 Tillväxtverket/Markör och Visit Swedens målgruppsanalys 2015 Visit Sweden/GfK.

Vår organisation

Visit Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har egna utlandskontor i nio länder.

Läs mer