Italien

Med 198 000 flerdagsbesök i Sverige ligger Sverige på 21:a plats bland italienarnas utlandsdestinationer i Europa 2014. Danmark hamnar på 20:e plats, medan Finland och Norge inte är bland de 25 toppdestinationerna för italienare.

Italienarnas övernattningar i Sverige står för cirka 2 procent av de totala utländska, kommersiella övernattningarna (2015). Totalt betyder det 243 000 övernattningar från Italien förra året, vilket är en ökning med 2,8 procent. Flest övernattningar finner vi i Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

Besökare från Italien konsumerade i snitt för 618 svenska kronor per person och dag under sin Sverigevistelse år 2014. Att jämföra med den genomsnittliga konsumtionen om 1 085 svenska kronor från samtliga utländska besökare.

Tillväxtpotentialen i Italien är stor. Totalt är det 95 procent i målgruppen Den globala resenären i Milano och Rom som anger att de är intresserade av att besöka Sverige på semester, vilket motsvarar 2,3 miljoner italienare.

Källa: Tourism Economics, IBIS 2014 Tillväxtverket/Markör, Inkvarteringsstatistik 2015 Tillväxtverket/ SCB, IBIS 2014 Tillväxtverket/Markör och Visit Swedens målgruppsanalys 2015 Visit Sweden/GfK.

Vår organisation

Visit Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har prioriterat 13 strategiskt utvalda marknader.

Läs mer