Kina

Sverige ligger på 9:e plats bland kinesernas utlandsdestinationer i Europa utifrån antal ankomster 2014. Danmark hamnar på 13:e plats, Finland på 15:e och Norge är inte bland de 25 toppdestinationerna.

Kinesernas övernattningar står för cirka 2 procent av alla utländska kommersiella övernattningar i Sverige (2016). Totalt betyder det 323 000 övernattningar från Kina förra året, vilket är en ökning med 25,3 procent från året innan. Flest övernattningar finner vi i Stockholm, Värmland och Västra Götaland.

Besökare från Kina konsumerade i snitt för 842 svenska kronor per person och dag under sin Sverigevistelse år 2013. Att jämföra med den genomsnittliga konsumtionen samma år om 921 svenska kronor från samtliga utländska besökare.

Källa: Tourism Economics, Inkvarteringsstatistik 2015 Tillväxtverket/SCB, IBIS 2013 Tillväxtverket/Markör.

Vår organisation

Visit Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har egna utlandskontor i nio länder.

Läs mer