Nederländerna

Sverige ligger på 12:e plats bland nederländarnas utlandsdestinationer i Europa utifrån antal ankomster 2016. Danmark hamnar på 13:e plats, Norge på 18:e och Finland är inte bland de 25 mest besökta destinationerna.

Nederländarnas övernattningar står för ca 4 procent av alla utländska, kommersiella övernattningar i Sverige (2017). Totalt betyder det 725 000 övernattningar från Nederländerna förra året, en ökning på 10 procent jämfört med året innan. Flest övernattningar finner vi i Stockholm, Dalarna och Västra Götaland.

Besökare från Nederländerna konsumerade i snitt för 528 svenska kronor per person och dag under sin Sverigevistelse år 2014. Att jämföra med den genomsnittliga konsumtionen om 1 085 svenska kronor från samtliga utländska besökare.

Totalt är det 79 procent i målgruppen Den globala resenären i Nederländerna som anger att de är intresserade av att besöka Sverige på semester, vilket motsvarar 5,9 miljoner nederländare.

Källa: Tourism Economics, IBIS 2014 Tillväxtverket/Markör, Inkvarteringsstatistik 2017 Tillväxtverket/SCB, IBIS 2014 Tillväxtverket/Markör och Visit Swedens målgruppsanalys 2015 Visit Sweden/GfK.

Vår organisation

Visit Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har utlandskontor eller representation i nio länder.

Läs mer