Norge

Utifrån antal ankomster 2016 ligger Sverige på 1:a plats bland norrmännens utlandsdestinationer i Europa 2016. Danmark ligger på 2:a plats och Finland på 11:e plats.

Norrmännens övernattningar står för 21 procent av de totala utländska, kommersiella övernattningarna i Sverige (2017). Totalt betyder det 3,4 miljoner övernattningar från Norge förra året, vilket är en minskning med 1 procent från året innan. Flest övernattningar finner vi i Västra Götaland, Värmland och Jämtland.

Besökare från Norge konsumerade i snitt för 1 557 svenska kronor per person och dag under sin Sverigevistelse år 2014. Att jämföra med den genomsnittliga konsumtionen om 1 085 svenska kronor från samtliga utländska besökare.

Totalt är det 78 procent av de globala resenärerna i Norge som anger att de är intresserade av att besöka Sverige på semester, vilket motsvarar 2 miljoner norrmän.

Källa: Tourism Economics, IBIS 2014 Tillväxtverket/Markör, Inkvarteringsstatistik 2017 Tillväxtverket/SCB, IBIS 2014 Tillväxtverket/Markör och Visit Swedens målgruppsanalys 2015 Visit Sweden/GfK.

Vår organisation

Visit Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har utlandskontor eller representation i nio länder.

Läs mer