Ryssland

Med 351 000 ryska flerdagsbesök ligger Sverige på 17:e plats bland ryssarnas utlandsdestinationer i Europa utifrån antal ankomster 2014. Finland ligger på på 5:e plats, medan Norge och Danmark inte finns med bland de 25 största utlandsdestinationerna.

Ryssarnas övernattningar står för 1 procent av de totala utländska, kommersiella övernattningarna i Sverige (2016). Totalt hade Sverige 128 000 övernattningar från Ryssland förra året, vilket är en minskning med 12,2 procent från året innan. Flest övernattningar finner vi i Stockholm, Jämtland och Skåne.

Besökare från Ryssland konsumerade i snitt för 1 181 svenska kronor per person och dag under sin Sverigevistelse år 2014. Att jämföra med den genomsnittliga konsumtionen om 1 085 svenska kronor från utländska besökare i genomsnitt.

Totalt är det 96 procent av människorna i målgruppen Den globala resenären i Ryssland som anger att de är intresserade av att besöka Sverige på semester. Det motsvarar 10,4 miljoner ryssar.

Källa: Tourism Economics, IBIS 2014 Tillväxtverket/Markör, Inkvarteringsstatistik 2015 Tillväxtverket/SCB, IBIS 2014 Tillväxtverket/Markör och Visit Swedens målgruppsanalys 2015 Visit Sweden/GfK.

Vår organisation

Visit Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har egna utlandskontor i nio länder.

Läs mer