Spanien

Visit Sweden har avvecklat det fysiska kontoret i Spanien.

Sverige landar på 14:e plats bland spanjorernas utlandsdestinationer i Europa utifrån antal ankomster 2016. Danmark ligger på 12:e plats, medan Finland och Norge hamnar under topp 25-strecket i rankningen.

Spanjorernas övernattningar står för cirka 1 procent av alla utländska gästnätter på kommersiellt boende i Sverige (2017). Totalt betyder det 202 000 övernattningar från Spanien förra året, vilket är en ökning med 9 procent från året innan. Flest övernattningar finner vi i Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

Besökare från Spanien konsumerade i snitt för 638 svenska kronor per person och dag under sin Sverigevistelse år 2014. Att jämföra med den genomsnittliga konsumtionen om 1 085 svenska kronor från samtliga utländska besökare.

Tillväxtpotentialen i Spanien är stor.  Totalt är det 92 procent i målgruppen Den globala resenären i Madrid och Catalunya som anger att de är intresserade att besöka Sverige på semester, vilket motsvarar 4,9 miljoner spanjorer.

Källa: Tourism Economics, IBIS 2014 Tillväxtverket/Markör, Inkvarteringsstatistik 2017 Tillväxtverket/SCB, IBIS 2014 Tillväxtverket/Markör och Visit Swedens målgruppsanalys 2015 Visit Sweden/GfK.

Vår organisation

Visit Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har utlandskontor eller representation i nio länder.

Läs mer