Storbritannien

Med 603 000 brittiska flerdagsbesök ligger Sverige på 16:e plats bland britternas utlandsdestinationer i Europa utifrån antal ankomster 2014. Danmark ligger på på 15:e plats, medan Finland och Norge inte finns med bland de 25 största utlandsdestinationerna.

Britternas övernattningar står för 5 procent av alla utländska, kommersiella övernattningar i Sverige (2017). Totalt hade Sverige 874 000  övernattningar från Storbritannien förra året, vilket är en ökning med 2 procent från året innan. Flest övernattningar finner vi i Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

Besökare från Storbritannien konsumerade i snitt för 622 svenska kronor per person och dag under sin Sverigevistelse år 2014. Att jämföra med den genomsnittliga konsumtionen om 1 085 svenska kronor från samtliga utländska besökare.

Totalt är det 88 procent av de globala resenärerna i Storbritannien som anger att de är intresserade av att besöka Sverige på semester, vilket motsvarar 9,3 miljoner britter.

Källa: Tourism Economics, IBIS 2014 Tillväxtverket/Markör, Inkvarteringsstatistik 2017 Tillväxtverket/SCB, IBIS 2014 Tillväxtverket/Markör och Visit Swedens målgruppsanalys 2015 Visit Sweden/GfK.

Vår organisation

Visit Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har utlandskontor eller representation i nio länder.

Läs mer