Tyskland

Sverige ligger på 14:e plats bland tyskarnas utlandsdestinationer i Europa utifrån antal ankomster 2016. Danmark ligger på på 10:e plats, Norge på 16:e plats och Finland finns inte med bland de 25 största utlandsdestinationerna.

Tyskarnas övernattningar står för 19 procent av alla utländska, kommersiella övernattningar i Sverige (2017). Totalt hade Sverige 3 miljoner övernattningar från Tyskland förra året, vilket är en ökning med 0,2 procent från året innan. Flest övernattningar finner vi i Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

Besökare från Tyskland konsumerade i snitt för 574 svenska kronor per person och dag under sin Sverigevistelse år 2014. Att jämföra med den genomsnittliga konsumtionen om 1 085 svenska kronor från samtliga utländska besökare.

Totalt är det 88 procent av de globala resenärerna i Tyskland som anger att de är intresserade av att besöka Sverige på semester vilket motsvarar 23,5 miljoner tyskar.

Källa: Tourism Economics, IBIS 2014 Tillväxtverket/Markör, Inkvarteringsstatistik 2017 Tillväxtverket/SCB, IBIS 2014 Tillväxtverket/Markör och Visit Swedens målgruppsanalys 2015 Visit Sweden/GfK.

Vår organisation

Visit Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har utlandskontor eller representation i nio länder.

Läs mer