USA

Sverige ligger på 12:e plats bland amerikanernas utlandsdestinationer i Europa utifrån antal ankomster 2016. Danmark ligger på 15:e plats, Norge på 18:e plats medan Finland inte finns med bland de 25 största utlandsdestinationerna.

Amerikanarnas övernattningar står för 5 procent av alla utländska, kommersiella övernattningar i Sverige (2017). Totalt hade Sverige 795 000 övernattningar från USA förra året, vilket är en ökning med 45 procent från året innan. Flest övernattningar finner vi i Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

Besökare från USA konsumerade i snitt för 827 svenska kronor per person och dag under sin Sverigevistelse år 2014. Att jämföra med den genomsnittliga konsumtionen om 1 085 svenska kronor från samtliga utländska besökare.

Totalt är det 91 procent av de globala resenärerna i New York State, Greater Chicago och Kalifornien som anger att de är intresserade av att besöka Sverige på semester, vilket motsvarar 15,8  miljoner amerikaner.

Källa: Tourism Economics, IBIS 2014 Tillväxtverket/Markör, Inkvarteringsstatistik 2017 Tillväxtverket/SCB, IBIS 2014 Tillväxtverket/Markör och Visit Swedens målgruppsanalys 2015 Visit Sweden/GfK.

Vår organisation

Visit Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har utlandskontor eller representation i nio länder.

Läs mer