Fredrik Broman/imagebank.sweden.se

Global organisation

OrganisationVisit Sweden är en internationell organisation med kommunikationsspecialister på plats från New York till Beijing.

Vår främsta egna resurs är medarbetarnas kompetens, drivkraft och nätverk. Det är därför avgörande att vi lyckas attrahera, behålla och få full utväxling av duktiga medarbetare. På våra kontor runt om i världen arbetar specialister inom sociala medier, PR, digital kommunikation och event. Där finns kunskap och känsla för kultur, trender, resebehov och den lokala livsstilen. Något som vi och våra partners har stor nytta av i utformingen av marknadsföring om resmålet Sverige för att öka den utländska målgruppens intresse.

Visit Swedens utlandskontor är bryggan mellan svensk besöksnäring och målgruppen av resenärer. Genom vår lokala närvaro följer vi den aktuella debatten och vilken kännedom som finns om Sverige direkt på plats.

Visit Sweden har kompetenta och engagerade medarbetare fördelade på 9 utlandskontor och huvudkontoret i Stockholm. Marknad Indien bearbetas från Stockholm. Den 31 december 2017 hade Visit Sweden 75 medarbetare.

Agilt arbetssätt i en digitaliserad värld

De utmaningar som Visit Sweden står inför i en snabb digitalisering och i den globala konkurrensen ställer också krav på en snabb och lättrörlig organisation. Detta utan att tappa vårt fokus på ett långsiktigt ansvarsfullt agerande med helhetssyn på vårt uppdrag.

För att klara det strävar Visit Sweden efter att vara en dynamisk kunskapsorganisation som ger stöd och ramar och tillvara tar medarbetarnas kompetens och drivkrafter. En organisation som har kunskap, kommer med nya idéer, vågar förändras och testa nytt har lättare att uppfylla målen.

Vår organisation

Visit Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har utlandskontor eller representation i nio länder.

Läs mer