Kontakta oss

Visit Sweden, huvudkontor
Box 3030
103 61 Stockholm
Sveavägen 21, Stockholm (fr o m 27 juni: Slussplan 9, Stockholm)
reception@visitsweden.com

Tel 08-789 10 00

Vår organisation

Visit Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har utlandskontor eller representation i nio länder.

Läs mer