Kontakta oss

Visit Sweden
Box 3030
103 61 Stockholm
Sveavägen 21, Stockholm
reception@visitsweden.com

Tel 08-789 10 00

Vår organisation

Visit Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har egna utlandskontor i nio länder.

Läs mer