Tina Stafrén/imagebank.sweden.se

Utvecklande praktik på Visit Sweden

Praktisera på Visit SwedenVill du vara med och öka omvärldens lust till Sverige? På Visit Sweden får du chans att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktiska erfarenheter och att bygga viktiga nätverk inför framtiden.

Vi erbjuder en möjlighet att få insyn i en internationell organisation med ett spännande uppdrag, där du som praktikant får ta stort eget ansvar och ges möjlighet att delta fullt ut i verksamheten.

Praktikplatser erbjuds vanligtvis på följande kontor:

  • Storbritannien, London (6 månader, start februari respektive augusti)
  • Tyskland, Hamburg (6 månader, start februari respektive augusti)
  • Nederländerna, Amsterdam (6 månader, start februari respektive augusti)
  • USA, New York (12 månader, start under våren)
  • Sverige, Stockholm (oftast 6 månader, vid behov och möjlighet)

För att vara aktuell för en praktikplats hos oss vill vi att du:

  • Studerar på högskola, universitet eller yrkeshögskola (YH) där praktiken ingår som ett led i din utbildning
  • Med fördel studerar marknadsföring, kommunikation eller turism
  • Är studiemedelsberättigad och/eller har Erasmus-stipendie samt är försäkrad genom utbildningen

En praktik hos oss är oavlönad och eventuella merkostnader för bostad och resor till och från praktikplatsen bekostas av praktikanten själv. På utlandskontoren kan en mindre ersättning utgå, i syfte att täcka en del av boendekostnaden.

Så här ansöker du:

Skicka ett mejl/personligt brev med CV till praktik@visitsweden.com. Ange i mailet vilken tidsperiod du vill ha praktikplats för, vilken utbildning du går på, vilka mål du har för din praktik, varför du är intresserad av Visit Sweden samt vilket/vilka kontor du är intresserad av. Berätta också lite om dig själv och vad du gör när du inte studerar.

Om du söker till ett specifikt kontor kan du istället skicka ansökan direkt till landschefen. Kontaktuppgifter finner du under Våra kontor.

Du bör skicka din ansökan ca tre månader innan praktikperioden är tänkt att inledas.

I och med att du sänder din ansökan till Visit Sweden ger du ditt samtycke till att vi lagrar dina personuppgifter i syfte att kunna administrera ansökan.

Vi ser fram emot din ansökan!

Just nu söker vi:

Just nu har vi inga lediga praktikplatser

Vår organisation

Visit Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har egna utlandskontor i nio länder.

Läs mer