Communication Manager – Måltidsturism

Stark kommunikatör till MåltidsprogrammetVisit Sweden söker en Communication Manager för en visstidsanställning augusti-december

Sverige har tagit en plats på världskartan som en ny destination med en dynamisk matkultur av nyskapande kockar, unik natur med smakrika råvaror och en hållbar matkultur och livsstil. Nu startar Visit Sweden ett program för internationell marknadsföring och export av måltidsupplevelser i Sverige. Satsningen ska få fler internationella turister att välja Sverige och spendera mer på restauranger och livsmedel för att bidra till tillväxt, nya affärer och arbetstillfällen i hela landet. Programmet löper under fyra år, är en del av regeringens exportstrategi och finansieras av Jordbruksverket.  Sveriges regionala turismorganisationer är partners i projektet.

Ditt uppdrag

Som Communication Manager för Måltidsprogrammet har du till uppgift att skapa internationellt gångbar kommunikation tillsammans med kollegor från olika kommunikationsdiscipliner samt tillsammans med byrå. Syftet med kommunikationen är att stärka Sveriges konkurrenskraft som matdestination.  Kommunikationen ska engagera målgruppen; de matintresserade resenärerna, och öka målgruppens vilja att komma till Sverige.

Du leder arbetet mot programmets kommunikationsmål och ansvarar för att kommunikationsresurser och medel används optimalt mot de övergripande målen. Du har ett delegerat budgetansvar och rapporterar in till och är en del av Måltidsprogrammets arbetsgrupp. Rollen är placerad på avdelningen Traveller Experience.

Arbetet omfattar :

  • Utifrån Kommunikationsstrategin planera och leda det kreativa arbetet, produktion samt leverans från byrån.
  • Upphandling av byrå
  • Planera kommunikations- och marknadsföringsinsatser, genomföra, säkerställa optimering och utvärdera.
  • Säkerställa att byråns lösningsidé svarar på brief och att idén är genomförbar utifrån Traveller Experience teamets resurser i samråd med arbetsgrupp. Säkra att idén för lösning fungerar för målgrupperna på de olika utvalda marknaderna.
  • Upprättande av KPIer för kommunikation och uppföljning av dessa.
  • Säkerställa samverkan inom Traveller Experience, vilket inkluderar medarbetare på lokalkontoren runt om i världen.
  • Budget och uppföljningsansvar
  • Delta i Måltidsprogrammets arbetsgrupp. Förbereda och presentera status och leveranser.
  • Planera arbetet med egen arbetsgrupp samt samverkan med regioner och besöksnäringsgrupp för förankring av projekt i regionerna.

Uppdraget är en visstidsanställning på heltid augusti till december, med placering på Sveavägen i Stockholm.

Vem vi söker

Vi söker en stark kommunikatör med förmågan att organisera, planera och genomföra marknadsföringsinsatser globalt med olika kompetenser och team. Du är en van projektledare inom marknadsföring och kommunikation och du är väl bevandrad inom de senaste kommunikationstrenderna och utvecklingen inom sociala medier. Du har lett innehållsproduktion och aktivering men också större lanseringar. Du har minst 8-10 års erfarenhet från annan marknadsavdelning eller på en byrå.

Vi eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning och välkomnar därför alla sökande.

Så här ansöker du

Sänd oss ett mail med ditt CV och beskriv dig själv, din kompetens och varför du är rätt för just oss och den här tjänsten senast den 15e augusti. Ansökan ska vara på svenska och skickas till jobb@visitsweden.com  Ange ”Communication Manager – Måltid” i ämnesraden.

Önskar du mer information om tjänsten, kan du kontakta Jennie Skogsborn Missuna, Chief Experience Officer på telefon 073-1524650.

Vår organisation

Visit Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har egna utlandskontor i nio länder.

Läs mer