Ledning

Vår verksamhet är uppdelad i affärs- och stödenheter, som tillsammans skapar en stabil organisation för effektiv marknadsföring av Sverige som resmål.

VD/CEO

Ewa Lagerqvist

ewa.lagerqvist@visitsweden.com

Chief Financial Officer

Kristina Ösund

kristina.oesund@visitsweden.com

Chief Experience Officer

Jennie Skogsborn Missuna

jennie.skogsborn.missuna@visitsweden.com

Chief Brand and Communications Officer

Michael Persson Gripkow

michael.persson.gripkow@visitsweden.com

Chief Business Development Officer

Patric Lindström

patric.lindstrom@visitsweden.com

Vår organisation

Visit Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har egna utlandskontor i nio länder.

Läs mer