Melker Dahlstrand/imagebank.sweden.se

Hållbarhet på Visit Sweden

HållbarhetViljan att resa ökar i takt med att fler får det bättre i världen. Visit Swedens uppdrag är att få fler av dem att välja Sverige. Med ansvarsfull marknadsföring bidrar vi till att intäkterna i besöksnäringen ökar på lång sikt.

Visit Swedens uppdrag är att skapa långsiktig nytta för svensk besöksnäring. Vår marknadsföring fångar upp den globala nyfikenheten för resmålet Sverige och bidrar till tillväxt i svensk samhällsekonomi. Som kommunikationsbolaget för Sverige kan Visit Sweden bidra till ekonomisk, social och miljömässig utveckling genom sin marknadsföring.

Turism är en nätverksekonomi

För en internationell besökare ingår många delar i resan: boende, måltider, upplevelser, aktiviteter och transport. En besöksnäring som utvecklar sitt utbud, sina transportsätt och sitt mottagande i Sverige ur ett långsiktigt perspektiv har något att erbjuda även kommande generationer av turister. Ännu väljer bara var femte person i målgruppen Den globala resenären resmål med hänsyn till miljön. Lika många gör inte denna prioritering idag, men vill göra det i framtiden, enligt Visit Swedens målgruppsanalyser.

Internationell marknadsföring

När Sverige får uppmärksamhet genom Visit Swedens marknadsföring får fler internationella resenärer upp ögonen för Sverige och fler reser hit. Samtidigt skapar en ökad andel internationella besökare också miljömässiga utmaningar för besöksnäringen genom exempelvis fler transporter och ökat tryck på boendeanläggningar. På visitsweden.com lyfter vi fram upplevelser från Sverige som inspirerar den utländska målgruppen till ett hållbart resande.

Visit Swedens interna hållbarhetsarbete

Också Visit Swedens egen verksamhet ska utvecklas i ekonomisk, social och miljömässig balans. Vårt hållbarhetsarbete ska präglas av öppenhet och respekt mot besökare, samarbetspartners, ägare, medarbetare och samhälle. Vi gör en årlig hållbarhetsredovisning enligt riktlinjer från Global Reporting Initiative, som publiceras på denna sajt den sista mars varje år.

Visit Sweden har ett långsiktigt finansiellt fokus och en försiktig hållning till investeringar och kostnader, då alla medel från staten och besöksnäringen är viktiga och ska skapa så mycket effektiv kommunikation om Sverige som möjligt.

En av Visit Swedens viktigaste resurser är kvalificerade medarbetare. Vi är måna om att erbjuda en arbetsplats med god social miljö som gör att vi kan behålla och attrahera ny kompetens. Visit Sweden är en lärande organisation med fokus på ett aktivt medarbetarskap, utrymme för ett eget ansvarstagande och ett coachande förhållningssätt.

Visit Swedens egen miljöpåverkan kommer huvudsakligen från medarbetarnas tjänsteresor samt elförbrukning och uppvärmning av de egna kontoren. För att hålla nere våra miljöavtryck strävar vi efter att effektivisera vårt resande genom att planera in flera möten till samma resa eller att ersätta fysiska möten med telefonmöten. Den klimatpåverkan från tjänsteresor, el, värme och större events som Visit Sweden orsakar kompenseras genom certifierade kompensationsprojekt från South Pole Group. Utsläppen för 2017 har kompenserats genom ett projekt för skogsskydd i Zimbabwe.

Vår organisation

Visit Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har utlandskontor eller representation i nio länder.

Läs mer