Melker Dahlstrand/imagebank.sweden.se

Hållbarhet på Visit Sweden

HållbarhetVisit Swedens arbete tillsammans med svensk besöksnäring ska utvecklas i ekonomisk, social och miljömässig balans. Vi ska bidra till att intäkterna i besöksnäringen ökar, samtidigt som vi prioriterar ett långsiktigt hållbart fokus.

Det marknadsföringsarbete som Visit Sweden och partners gör bidrar till långsiktig tillväxt i svensk samhällsekonomi. Samtidigt skapar en ökad andel internationella besökare också miljömässiga utmaningar genom exempelvis fler transporter och ökat tryck på boendeanläggningar.

Internationell marknadsföring

Som kommunikationsbolaget för Sverige har Visit Sweden möjlighet att bidra till en utveckling i ekonomisk, social och miljömässig riktning genom sin marknadsföring. Det gör vi genom att lyfta fram upplevelser och produkter från Sverige som inspirerar den utländska målgruppen till ett hållbart resande. Olika transportsätt till Sverige, miljömärkta upplevelser och boende samt aktiviteter i den cirkulära ekonomin som vintageshopping är exempel på det.

Bolagets interna hållbarhetsarbete

Visit Swedens eget hållbarhetsarbete ska präglas av öppenhet och respekt mot besökare, partners, ägare, medarbetare och samhälle. Vi gör en årlig hållbarhetsredovisning enligt riktlinjer från Global Reporting Initiative G4, och som publiceras på vår sajt den sista mars varje år.

Visit Swedens uppdrag är att skapa långsiktig nytta för svensk besöksnäring. Den globala konkurrensen är stor och det tar tid att öka kännedom och intresse för ett resmål. Det är därför av stor vikt att Visit Swedens verksamhet har ett långsiktigt finansiellt fokus och en försiktig hållning till investeringar och kostnader, då alla medel från staten och besöksnäringen är viktiga och bidrar till att skapa effekt och nytta för Sverige.

En av Visit Swedens viktigaste resurser är kvalificerade medarbetare. Vi är därför måna om att erbjuda en arbetsplats med god social miljö som gör att vi kan behålla och attrahera ny kompetens. Visit Sweden är en lärande organisation med ett aktivt medarbetarskap, utrymme för ett eget ansvarstagande och ett coachande förhållningssätt. På så vis ger vi utrymme för våra anställda på arbetsplatser i 13 länder att utvecklas och nå sin fulla potential.

Visit Swedens egen miljöpåverkan kommer huvudsakligen från medarbetarnas tjänsteresor samt elförbrukning och uppvärmning av de 13 kontoren. För att hålla nere våra miljöavtryck strävar vi hela tiden efter att effektivisera vårt resande genom att planera in flera möten till samma resa eller att ersätta fysiska möten med telefonmöten.

Vår organisation

Visit Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har prioriterat 13 strategiskt utvalda marknader.

Läs mer