Tina Stafren/Visit Sweden

Visit Sweden ökar omvärldens lust till Sverige

Vårt uppdragVisit Sweden är kommunikationsbolaget för Sverige. Vi marknadsför svenska destinationer och upplevelser med målet att öka människors lust att resa hit. Uppdraget har vi fått av staten och den svenska besöksnäringen och det har två tydliga fokus:

  • att marknadsföra varumärket Sverige internationellt.
  • att marknadsföra svenska destinationer och upplevelser utomlands.

Vad vi gör

Genom att kommunicera berättelser om vårt land, den svenska livsstilen och upplevelser här stärker vi varumärket Sverige internationellt. Vi ökar omvärldens lust till Sverige så att fler turister väljer att resa hit. Det bidrar till ökade intäkter och fler arbetstillfällen i hela Sverige.

Visit Swedens marknadsföring görs tillsammans med företag och organisationer inom turism, vilket bidrar till en långsiktigt konkurrenskraftig besöksnäring. Fler besökare, fler hotellnätter och restaurangbesök, fler gäster i våra skidbackar, temaparker och butiker bidrar till att skapa ökad sysselsättning i hela landet.

Vi analyserar även våra insatser och rapporterar till våra ägare om vårt bidrag till turismens tillväxt.

Fullt fokus på 2020

Besöksnäringen i Sverige har en gemensam strategi för hur turismen ska utvecklas fram till år 2020. Strategin ägs av Svensk Turism och Visit Sweden är en av aktörerna bakom.

Visionen är ambitiös: exempelvis ska omsättningen värdet av utländska besökares konsumtion fördubblas, och resmålet Sverige ska vara ett naturligt förstahandsval för en prioriterad målgrupp. En hållbar utveckling är också inkluderad i utvecklingsarbetet.

Med strategiskt samarbete, fler upplevelser att sälja till internationella besökare, förbättrad tillgänglighet och en effektiv marknadsföring som ökar omvärldens lust till Sverige har besöksnäringen goda förutsättningar att ta tillvara en stor potential av resenärer som är nyfikna på Sverige.

 

Vår organisation

Visit Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har utlandskontor eller representation i nio länder.

Läs mer