Tina Stafren/Visit Sweden

Starka berättelser om Sverige ska engagera fler

MarknadsföringÖkad globalisering och digitalisering leder till större konkurrens om de potentiella besökarnas uppmärksamhet. Affärsmodeller utvecklas efter hur resenärer inspireras och bokar sin resa, och då är vår utmaning att ta nya initiativ i det föränderliga medielandskapet.

I den digitala omvandlingen förändrar resvana målgrupper sitt resebeteende och använder ofta sociala medier som en del av upplevelsen inför, under och efter resan. Visit Swedens marknadsföring kommer under de närmaste åren göra mest nytta genom att engagera större grupper av människor att dela berättelser om Sverige som destination. Vi ska manövrera och ta initiativ i det föränderliga medielandskapet och nå genomslag för Sverige.

Visit Sweden har utvecklat en ny kommunikativ idé, en ny digital strategi och en ny kanalstrategi som komplement till marknadsföringen. Den kommunikativa idén ger besökaren ett löfte om att Sverige står för något annorlunda och stärker Sveriges position som ett progressivt land. Den digitala strategin ska bidra till att Sverige finns med i de nya reseplanerings- och bokningstjänster som resenärer använder. Kanalstrategin handlar om hur vi ska engagera många människor i världen att vilja kommunicera och dela våra budskap om Sverige. 

Resenärer ska välja Sverige genom att

  • Visit Sweden kommunicerar Sverige som resmål i resenärernas inspirationsfas för att stärka kännedom, intresse och preferens.
  • Visit Sweden säkerställer tillgänglighet och kvalitet av reseerbjudanden från Sverige där resenären planerar och bokar sin resa.

 

Vår organisation

Visit Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har utlandskontor eller representation i nio länder.

Läs mer