Tuukka Ervasti/imagebank.sweden.se

Samverkan för ökad export

PartnerskapSamarbete mellan nationell, regionala och lokala aktörer är viktigt för att skapa tillväxt i besöksnäringen. Särskilt i ett litet land som Sverige där näringen består av många små och medelstora företag.

Ett framgångsrecept för marknadsföringen av Sverige och svenska upplevelser internationellt är Visit Swedens arbete med att samla olika aktörer i långsiktiga affärssamarbeten. När vi slår ihop våra resurser når vi ännu fler människor med vår bild av Sverige, och fler besökare kommer hit.

Tillsammans med destinationer och regioner i Sverige har Visit Sweden utvecklat partnerskap med gemensam budget och mål, strategiska prioriteringar av marknader och val av målgruppssegment. Företag och organisationer i hela landet erbjuds att delta i de långsiktiga samarbetena kring internationell marknadsföring.

Förutom att flera olika aktörer samlas kring marknadsföring av Sverige, deltar Visit Sweden i samarbeten som ska utveckla tillgängligheten till Sverige och skapa fler upplevelser och produkter som passar internationella resenärer.

Visit Swedens partnerskap sammanför konkurrerande företag i besöksnäringen som annars inte skulle samverka i marknadsföringssatsningar. Ett tätt samarbete i svensk besöksnäring är en av huvudstrategierna för att öka antalet utländska besökare till landet.

Vår organisation

Visit Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har utlandskontor eller representation i nio länder.

Läs mer