Simon Paulin/imagebank.sweden.se

Fler utländska resenärer väljer Sverige

Export svensk besöksnäringBesöksnäringen i Sverige växer och värdet av utländska resenärers konsumtion i Sverige ökar snabbare än den inhemska turismen.

Utländsk turism bidrar till välfärd i Sverige

En ökning av utländska turister som bor, upplever, reser och shoppar i alla hörn av vårt land ger större intäkter till Sverige. Utländsk turism är en exportnäring vars produktion inte kan flyttas utomlands.

Antalet utländska besökare som spenderar en eller flera dagar i Sverige har ökat de senaste åren. 2017 spenderade utländska turister 133,8 miljarder kronor i Sverige, vilket gav 18,3 miljarder i momsintäkter till staten. Den totala exportintäkten av utländsk turism har ökat med 229 procent sedan 2000, en mer än tre gånger så hög tillväxt som den inhemska turismen i Sverige.

Visit Swedens arbete med att marknadsföra Sverige som land och destination ger effekt på hela den svenska ekonomin.

Fler besökare ökar sysselsättningen

Företag i svensk besöksnäring sysselsätter många människor. 2017 arbetade hela 175 800 personer i yrken som har skapats av turism. Fler utländska besökare till Sverige leder snabbt till fler anställda på hotell, på restauranger, i transportföretag, i handeln och i upplevelseföretag. Företag i svensk besöksnäring har behov av olika kompetenser och bidrar också till en ökad mångfald i sysselsättningen, med goda möjligheter för unga och nyanlända att komma in på arbetsmarknaden.

Besöksnäringens tillväxt finns inom export

Den globala turismen fortsätter att växa, och turism i Sverige är en exportnäring med ljus framtid. För att ta tillvara potentialen för ökade intäkter och sysselsättning i besöksnäringen behövs det fler satsningar på destinationsutveckling, samverkan och marknadsföring av Sverige som resmål utomlands. Detta är en del av regeringens exportstrategi som presenterades i september 2015.

Vår organisation

Visit Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har utlandskontor eller representation i nio länder.

Läs mer