Ulf Huett Nilsson/Johnér

Nya satsningar

Nya satsningarLäs om några av våra nya strategiska satsningar som ska skapa tillväxt över tid.

Visit Sweden söker hela tiden nya möjligheter att möta framtidens resenärer. Genom att utveckla marknadsföringen och ta vara på ny potential kan vi lägga grunden för fler långsiktiga satsningar som stärker resmålet Sverige.

 

Nya satsningar

Läs om några av våra nya strategiska satsningar som ska skapa tillväxt över tid.

Vår organisation

Visit Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har utlandskontor eller representation i nio länder.

Läs mer