Johnér

Digital kommunikation möter turisten genom hela resecykeln

Den digitala strateginVisit Sweden har utvecklat en digital strategi för att Sverige ska synas där turister söker information om Sverige. Starka berättelser om Sverige ska engagera målgruppen i exempelvis sociala medier, så att budskapen bärs vidare.

En allt mer digitaliserad omvärld ställer krav på Visit Sweden och besöksnäringen att agera snabbt för att nå ut med budskap om Sverige. Resebeteenden och affärsmodeller förändras snabbt. Sverige är ett relativt litet land som har tuff konkurrens om turisternas uppmärksamhet, människor som alltid är mobila, uppkopplade och efterfrågar värdeskapande upplevelser i allt större utsträcking. Det finns en inbyggd förväntan på att interaktion med varumärken och destinationer ska vara enkel. Samtidigt vill Visit Swedens målgrupp allt mer identifiera sig som resenärer snarare än turister, vilket i sin tur påverkar hur de agerar online.

Snabbrörlighet, en strategi för att möta konstant uveckling

Förmågan att snabbt anpassa sig till nya plattformar och andra förändringar blir allt viktigare och kunskap om resenärers drivkrafter och beteenden blir en tydlig konkurrensfördel. Därför ska Visit Sweden se till att resenären nås av berättelser om Sverige på rätt plats, vid rätt tid och på rätt sätt genom hela resecykeln. Från inspiration till minnesfasen efter resan ska vi tillsammans med besöksnäringen sprida öppen och tillgänglig information om Sverige som land och resmål. Vi ska tillsammans ligga i framkant vad gäller digital utveckling. För att uppnå målet har Visit Sweden pekat ut tre områden där en digital utveckling gör mest nytta:

Story
Stärker Sveriges varumärke i en digital värld. Berättelsen om Sverige som resmål kombineras med global räckvidd och hög relevans för särskilda intressegrupper.

Tillgänglighet
Digitaliserat utbud av produkter och upplevelser i Sverige ska finnas tillgängligt där resenären befinner sig, både i breda och nischade kanaler. Innehåll görs plattformsoberoende.

Insikter
Kontinuerlig datainsamling och insikter om resenärers drivkrafter och beteenden.

 

Vår organisation

Visit Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har utlandskontor eller representation i nio länder.

Läs mer