Per Pixel Petersson/imagebank.sweden.se

Hållbar natur- och ekoturism

Natur- och ekoturismVisit Sweden satsar på hållbar natur och ekoturism på landsbygden för att möta efterfrågan hos utländska turister.

Sveriges regering har tilldelat Visit Sweden extra resurser för att bland annat öka kännedomen om Sverige som naturdestination på en global marknad. För att lyckas med det ska Visit Sweden öka kännedomen och intresset för hållbara naturupplevelser i Sverige hos prioriterade målgrupper.

Sverige har goda förutsättningar

Flera trender visar på ett generellt ökat intresse av hållbar konsumtion och mer medvetna val i människors resande, vilket betyder att den ökade marknadsföringen av Sveriges natur- och ekoturism bör ligga rätt i tiden.

Bilden av Sverige som naturland är stark med associationer som ”vackert land” och ”unik och orörd natur tillgänglig för alla”. Intresset hos Sverigeintresserade resenärer är högt, och nio av tio i Visit Swedens målgrupp anger att de vill uppleva naturen på sin Sverigeresa.

Insatser i en tuff konkurrens

Visit Sweden vill positionera Sverige i topp bland internationella naturresmål och öka målgruppens kännedom om Sverige. I dagsläget associeras till exempel Norge och Kanada i högre grad till naturturism än vad Sverige gör.

Visit Swedens ökade satsning på natur- och ekoturism påbörjades under 2015. En analys och en förstudie har identifierat en stor potential, och i en kommunikationsstrategi för natur- och ekoturism har Visit Sweden tillsammans med besöksnäringen definierat en naturintresserad målgrupp, budskap och position för Sverige. Strategin ligger också till grund för kommmunikativa riktlinjer för satsningen.

Ett internationellt pilotprojekt genomfördes under våren 2017, Freedom to Roam.

Aktuellt område av globalt intresse

FN har deklarerat 2017 som ”Det internationella året för hållbar turismutveckling” (International Year of Sustainable Tourism for Development). ATTA (Adventure Travel Trade Association) pekar också ut ”Adventure Travel” som en av de snabbast växande områdena inom turism, där resenärer stödjer lokala ekonomier och hållbara initiativ uppmuntras.

 

Vår organisation

Visit Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har egna utlandskontor i nio länder.

Läs mer