Ola Ericson/imagebank.sweden.se

Visit Swedens Indiensatsning fortsätter

IndienNyfikenheten på Sverige och Skandinavien hos resvana indier växer. Resandet från Indien har ökat kraftigt de senaste åren, och potentialen är stor för ytterligare tillväxt.

Mellan 2015 och 2017 har Visit Sweden med hjälp av extra anslag från regeringen bland annat marknadsfört Sverige på tillväxtmarknader som Indien. Vi började redan 2015 att lägga grunden för ökad kännedom om Sverige och marknadsföring av svenska turistprodukter i Indien.

I augusti 2017 startade Air India den första direktlinjen mellan Indien och Stockholm, vilket sänker tröskeln för resandet till Sverige och lägger grund för ytterligare tillväxt.

Indier gillar svensk livsstil
I Indien växer intresset för annorlunda, avlägsna destinationer. Indiska resenärer uppskattar den orörda naturen och livsstilen, och många börjar också intressera sig för aktiviteter som cykling, vandring eller vinteräventyr. Precis som andra resenärer från fjärrmarknader vill indierna gärna kombinera de skandinaviska länderna under samma resa. Efter Frankrike, Storbritannien, Schweiz, Tyskland och Italien är Sverige det sjätte största resmålet i Europa för indiska privat- och affärsresenärer.

Samarbete har gett resultat
Arbetet att introducera Sverige som resmål i Indien görs tillsammans med svensk besöksnäring och i nära samarbete med Sveriges ambassad och de nationella turistorganisationerna för Norge och Danmark. Visit Sweden har sedan våren 2015 fokuserat på att få fler svenska upplevelser in i indiska researrangörers program, att inspirera indiska medier med berättelser om Sverige och att skapa en aktiv närvaro för Sverige i sociala medier. Vårt arbete med att sprida inspiration om Sverige har gett goda resultat. Condé Nast Traveller India, National Geographic Traveller India och Travel and Leisure India är exempel på magasin som gjorde stora reportage redan under vintern 2015/2016. Som ett resultat av Visit Swedens visningsresor för journalister har Lonely Planet India publicerat 15 sidor om Stockholm, Skåne och det exotiska Icehotel och Condé Nast Traveller India gjorde ett 15 sidor lång Skandinavienreportage inför sommaren 2017.

Visit Sweden har arrangerat en rad affärsmöten i bland annat New Delhi, Chennai, Bengaluru och Mumbai mellan svenska och skandinaviska turistföretag och ett stort antal indiska researrangörer. Under hösten 2017 arrangerar vi tillsammans med Norge och Danmark den tredje Skandinavienturnén i ordningen, där turistföretag får presentera sina upplevelser och turistprodukter för över 300 researrangörer.

Sociala medier stort för indiska resenärer
I Indien är smartphoneanvändande vanligt och i dag finns både Skandinavien och Sverige på Facebook med en ökande följarskara. Under 2017 har Visit Sweden trappat upp närvaron i sociala medier och med digitala kampanjer. Våren 2017 genomförde Visit Sweden, Visit Stockholm och Swedish Lapland den första Sverigekampanjen på Facebook, där indier fick tävla om vem som hade det bästa förslaget till ”gåbortspresent” till Sverige. Kampanjen fokuserade på natur och livsstil i Sverige och lyfte fram upplevelser i Stockholm och Swedish Lapland.

Målgruppen finns i storstäderna
Visit Sweden har sedan 2015 analyserat marknaden genom egna målgruppsanalyser och andra rapporter som ger besöksnäringen en bild av den starkt växande indiska marknaden. Marknadsföringen koncentreras till medel- och höginkomsttagare i bland annat New Delhi, Mumbai, Chennai och Bengaluru, som är intresserade av nya destinationer utomlands.

Fler indier har rest till Sverige
Tillväxten från Indien har fortsatt under 2017. Antalet övernattningar i Sverige ökade med nästan 12 procent under perioden januari till och med oktober jämfört med samma period 2016. Under hela 2016 stod indiska resenärer för totalt 175 000 övernattningar i kommersiellt boende i Sverige. 2015 var den hittills högsta noteringen med 185 000 övernattningar. Flest övernattningar görs i Stockholm.

Vår organisation

Visit Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har utlandskontor eller representation i nio länder.

Läs mer