Ola Ericson/imagebank.sweden.se

Visit Sweden stärker varumärket Sverige

Varumärket SverigeBerättelser som skapar en positiv bild av Sverige utomlands ger Visit Swedens marknadsföringskampanjer av resmålet Sverige större genomslagskraft.

Konkurrensen mellan länders varumärken är knivskarp. För att Sverige ska stå sig i den internationella konkurrensen samarbetar de Sverigefrämjande organisationerna för att skapa en tydlig och positiv bild av Sverige.  

Sverige, ett progressivt land

En positiv bild av Sverige ska främja handel, attrahera besökare, investeringar och kunskap till Sverige. Därför arbetar Visit Sweden sedan flera år tillbaka tillsammans med Svenska institutet, Business Sweden, Utrikesdepartementet, Näringsdepartementet och Kulturdepartementet med en gemensam plattform för kommunikation av Sverigebilden.

Progressivitet är den övergripande positionen i varumärkesplattformen för Sverige. Svensk progressivitet kännetecknas av nytänkande i kombination med hänsyn till människa och miljö. Positionen byggs upp av kärnvärdena Öppen, Äkta, Omtänksam och Nytänkande.

Det finns en balans och spänst mellan mänskliga, mjuka och etiska värden i relation till innovativt och banbrytande nytänkande. Spänsten är det unika i positionen progressiv och utmärker Sverige i ett internationellt perspektiv. 

Vår organisation

Visit Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har utlandskontor eller representation i nio länder.

Läs mer