Årsrapport 2017

Visit Swedens Års- och hållbarhetsrapport 2017 innehåller årsredovisning och hållbarhetsredovisning. Trevlig läsning!

Visit Sweden Arsrapport 2017 omslag

Vår organisation

Visit Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har utlandskontor eller representation i nio länder.

Läs mer