Rapportkalender

Årsredovisning 2017

publicerad 31 mars 2018

Årsstämma 2018

25 april 2018

Delårsrapport 1 jan-30 sep 2017

publicerad 5 december

Vår organisation

Visit Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har utlandskontor eller representation i nio länder.

Läs mer