Årsrapport 2015

Med års- och hållbarhetsredovisning

ars2
Visit Sweden Årsrapport 2015

Vår organisation

Visit Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har prioriterat 13 strategiskt utvalda marknader.

Läs mer