Årsrapport 2016

Med års- och hållbarhetsredovisning

VisitSweden_Årsrapport_2016_front
Visit Sweden Årsrapport 2016

Vår organisation

Visit Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har egna utlandskontor i nio länder.

Läs mer