Rapportkalender

Årsredovisning 2016

31 mars 2017

Årsstämma 2017

26 april 2017

Delårsrapport 1 jan-30 sep 2017

Publicerad 5 december

Vår organisation

Visit Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har egna utlandskontor i nio länder.

Läs mer