Rapportkalender

Årsredovisning 2015

31 mars 2016

Årsstämma 2016

27 april 2016

Delårsrapport Q3

30 oktober 2016

Vår organisation

Visit Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har prioriterat 13 strategiskt utvalda marknader.

Läs mer