Rapportkalender

Årsredovisning 2016

31 mars 2017

Årsstämma 2017

26 april 2017

Delårsrapport Q3

30 oktober 2017

Vår organisation

Visit Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har egna utlandskontor i nio länder.

Läs mer