Our other websites:

Spaningar om ekonomi, resande och reslust

Stor osäkerhet och oenighet gällande resande består. Allt fler människor ser framför sig att pandemin kommer pågå längre att man trott. Reslusten består men behov av trygghet och säkerhet vid resande ökar, vilket ställer mer krav på researrangörer och destinationsföretag. (Publicerat 9 juli 2020)

Resande

Det råder stor osäkerhet och även oenighet om hur länge viruset kommer att påverka våra liv, men vad vi kan se är att fler och fler ser framför sig att pandemin kommer att pågå längre än man tidigare trott. I USA och Storbritannien tror nästan 80% av befolkningen att pandemin kommer att pågå i minst 5 månader. Att resa är så attraktivt och efterlängtat, men också starkt beroende av att resenärerna känner sig trygga - och där är de flesta inte ännu. Detta, tillsammans med att det dyker upp nya kluster av smitta i flera länder och restriktioner återinförs, gör det svårt att tro att hösten kommer att se en återgång till det normala. Läs mer på Buzzback, våg 15, juni 2020 och SKIFT: It won’t get better in the 2nd half…, 29 juni 2020.

Internationell nivå
Det tillfälliga stoppet för icke-nödvändiga resor till EU har förlängts t o m 31 augusti (tidigare 7 juli). Detta påverkar alltså även icke-nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EU/EES, med undantag för Storbritannien och Schweiz. Detta drabbar alltså alla våra långväga marknader USA, Indien och Kina.

EU och Norden
Alla våra marknader utom Frankrike har fortsatt reserestriktioner för att besöka Sverige, och/eller för att komma tillbaka hem från Sverige. Detta gäller även Norge, Danmark och Finland som inte heller de kan resa fritt hit p g a sina hemländers regleringar. Reglerna ändrades igen i Norge och de får inte längre resa till Gotland såsom tidigare hade meddelats.

Nationell nivå
Regeringen beslutade den 2 juli att ytterligare förlänga inreseförbudet gällande icke nödvändiga resor till EU vi Sverige till och med den 31 augusti 2020. Samtidigt har regeringen beslutat att lätta på restriktionerna för fler resenärer. Mer detaljer finns i pressmeddelandet om Förlängning av det tillfälliga inreseförbudet till Sverige tom den 31 augusti 2020 och lättnader i restriktioner för fler resenärer.


Enligt Tillväxtverkets gästnattsstatistik från den 6 juli ligger den ackumulerade minskningen för perioden januari till maj på minus 46% för utlandet totalt. Minskning för maj enbart ligger på minus 76% för utlandet totalt. Alla våra sju prioriterade marknader minskade, Kina mest med minus 98%, men även Storbritannien och Frankrike minskade med över 90%. Indien minskade minst, med 57%, vilket eventuellt förklaras med indier som arbetar i Sverige och bor på hotell är kvar i landet.


Förra veckan kom Tillväxtverket med en ny rapport om coronakrisens effekter på turism och besöksnäring. Rapporten inkluderar även en framåtriktad analys av möjliga utvecklingsscenarier som pekar på vad som krävs om svensk turism fortsatt ska kunna ligga i framkant.

Reslusten

En ny undersökning från Tyskland bekräftar att reslusten består trots stor påverkan från coronakrisen. Undersökningen genomfördes andra veckan i maj av NIT/Reiseanalyse toplines, vilka gör denna undersökning årligen. Resultatet visar att 6 av 10 tyskar känner att de påverkats av coronakrisen i form av oro för jobbet, att de är i en riskgrupp, osv. Men reslusten består: 8 av 10 känner att det är av stor vikt att kunna resa fritt, och 5 av 10 svarar att semester är avgörande för lycka och välbefinnande. Nästan alla svarar också att de har råd att åka på semester i år men är inte säkra på att de för den sakens skull reser just i år. 5 av 10 säger att de kan hoppa över att resa ett år, 1 av 3 vill inte resa alls i år och drygt 4 av 10 vill stanna i Tyskland i år vilket kan jämföras med 1 av 4 förra året.

Viktigt för en framtida semester är precis som vi sett i andra undersökningar och från andra länder, hygien på destinationen och boendet, att kunna ta sig hem snabbt om det behövs, och att undvika folksamlingar och trängsel. För att uppfylla dessa kriterier ser de framför sig att resa med tour operator som kan ge stöd i en eventuell krissituation, att välja en destination de känner till, att välja boende utifrån att inte behöva träffa andra, samt att resa i egen bil. Det gör också att hemlandet Tyskland som semesterland ligger högt i rang och därefter grannländerna.

Prenumerera på Visit Swedens nyhetsbrev

I Visit Swedens nyhetsbrev delar vi med oss av det senaste, från aktuella målgruppsanalyser, om researrangörer, till insikter och idéer om hur ni kan utveckla kommunikationen för globala besökare.

Anmäl dig

På denna webbplats använder vi cookies i syfte att samla in statistik så att vi kan förbättra upplevelsen för våra användare. Genom att surfa vidare godkänner du vår cookiepolicy och personuppgiftspolicy.