Our other websites:
Swedish Workshop i Falun_BESKUREN.jpg
Foto: Swedish Workshop i Falun, Anton Elfsberg/Norkay

Nyhetsbrev juni 2022

Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor. Du nalkas, ljuva sommar … när allt blir återfött. Och visst markerar skolavslutningarna början på den svenska sommaren och därmed högsäsongen för många i besöksnäringen.

Det rapporteras om ett bra bokningsläget för den närliggande tiden. Men åren med pandemin och det osäkra världsläget gör att resenärerna fortsätter att önska största möjliga flexibilitet när de bokar sina resor. Att förutspå framtiden nu är synnerligen svårt och komplext. Vilka beteendeförändringar som kommer vara varaktiga, vilka utmaningar som står inför dörren, ökad inflation, ökad polarisering eller andra kriser. Men vart vi än är på väg så behöver vi planera för förutsägbara och fortsätta ta höjd för det oförutsägbara.   

Visit Sweden fortsätter att positionera destinationen Sverige, med tydliga budskap till de människor som har störst potential att boka en Sverigesemester. Denna vecka lanseras flera nya filmer till ”Cover Sweden”. En kampanj som genom en inspirerande skivomslagsresa ska driva längtan och lust efter semester i hela Sverige. Strax efterföljt av nya lanseringar av Sverigekampanjer på några av världens största reseportalr; Tripadvisor och Hotels.com.

I detta nyhetsbrev:

 • Webbinarium 2 juni: Hållbart resande med fokus på transporter.
 • Swedish Workshop i Falun.
 • Temperaturmätning om svenskars resande i maj.
 • Temperaturmätning av 250 besöksnäringsföretag inför sommaren.
 • Konsumtionsdata från kreditkort indikerar en positiv maj med uppåtgående trend.
 • Föreläsning om paketreselagen. 
 • Internationell PR – stort intresse för pressresor.
 • Sverigekampanjer på Tripadvisor och Hotels.com.
 • Cover Sweden – kampanj inom ramen för Svemester. 
 • Delta på Swedish Matchmaking i London.
 • Delta i kampanj på TourRadar. 

Kommande webbinarier:

Tillväxtverket och Visit Swedens webbinarium om Hållbara transporter: 2 juni 09:00-10:00
Vi får möta Anneli Kamb, doktorand strategiska hållbarhetsstudier, KTH, Ingunn Sørnes, Innovasjon Norge, Krister Svensson, chef SJ försäljning, Ann-Sofie Hörlin, Hållbarhetschef, SAS, Daniel Skog, Hållbarhetsansvarig, STF och Thérese Lindquist, Miljö- och klimatstrateg, Mörbylånga kommun.
Den 2 juni 09:00-10:00 sänder vi webbinariet här.

Inspelade webbinarier:

Svemester
Missa inte inslaget om Svemester-satsningen i Visit Swedens webbinarium som sändes 21 april. Ta del av hur man bättre kan arbeta med inkluderade kommunikation, inspireras till hur man kan arbeta framgångsfullt med Upplevelseguiden samt hur svenskar tänker om sitt resande inför kommande semesterperiod.
Inspelningen av webbinariet hittar ni här och passet om Svemester är mellan 01.16.01 - 01.45.38 i sändningen.

Tillsammans mot ett mer medvetet resande - resmålet Sveriges nya varumärkeslöfte 
Vi vill i samband med Världsmiljödagen den 5 juni lyfta vår inspelning från februari där vi presenterade ett varumärkeslöfte med tillhörande manifest. Vi behöver tänka nytt, för individen, samhället och planeten och vi behöver göra det tillsammans. I webbinariet berättar vi om vad det här innebär för oss, för svensk besöksnäring och för resenären.
Ta del av det inspelade webbinariet där vi förklarar varumärkeslöftet.

På kunskapsbanken finns en film om varumärkeslöftet och manifestet, dela den gärna i era kanaler på Världsmiljödagen den 5 juni. Filmen finns översatt till engelska, tyska och franska. Ta del av filmerna om varumärkeslöftet.

Internationella mötesplatser 2022

Swedish Workshop i Falun
Den 18-19 maj genomfördes återigen Swedish Workshop i Sverige, denna gång i Falun, Dalarna. Det var en efterlängtad workshop med stark uppslutning från svensk besöksnäring och researrangörer från alla Visit Sweden marknader och det genomfördes drygt 1000 förbokade affärsmöten. 

För att passa på att visa upp hela Sverige, erbjöds researrangörerna ett gediget program av sk pre-and post tours både före och efter workshopen, och resor genomfördes från Haparanda i norr till Ystad i söder. De svenska deltagarna kunde i sin tur ta del av inspiration och kunskap – med hållbarhet och medvetet resande i fokus - under en halvdags inledande seminarium. 

Vi vill tacka Visit Dalarna för värdskap och fint samarbete, och avslutar med ett citat från en av deltagarna: “… the atmosphere during the workshop was REMARKABLY “angenehm”, compared to other tradeshows!...” Wolfram Schieber, Stuttgarter Kulturfahrten.

Kunskap

Vi tar tempen på de svenska resenärerna - maj 2022  
Resandet och bokningsviljan har nu kommit igång ordentligt efter pandemin. Även om den krisen direkt följdes av andra, så ser vi i maj månads siffror att varken kriget i Ukraina eller den knepiga situationen med att skaffa nytt pass i Sverige, på långa vägar haft samma inverkan på resandet som covid-19.

Men ett ökat resande generellt, betyder även att svenskars resande utomlands nu ökar, och konkurrensen om svenskarna har blivit större. Ungefär 4 av 10 har rest inom Sverige på semester och lika många planerar en resa inom Sverige, ungefär så här har det sett ut under alla de senaste 12 månaderna. Det som förändrats nu är att nästan 6 av 10 svenskar planerar en utlandsresa, och det är den största andelen sedan undersökningen startade i april 2021. Efter Sverige så är de mest populära resmålen Spanien, Danmark, Grekland, Italien och Tyskland de närmaste 6 månaderna.

Vi ser också tecken på att svårigheten att skaffa nytt pass just nu kan ha påverkat ca 1 av 10 svenskar till att stanna i Sverige istället för att resa utomlands. De flestas resplaner för sommaren har dock inte påverkats.
Nästan ingen säger längre att de väntar och avvaktar situationen med covid-19 innan de bokar sin resa nu. ÄNDÅ är det fortsatt mycket viktigt att fundera på hur man bäst erbjuder och visar ansvar och trygghet, både före resan och under upplevelsen. De allra flesta efterfrågar fortfarande bra av- och ombokningsregler och även att det finns tydlig och uppdaterad information om öppettider och tillgänglighet. Läs hela temperaturmätningen bland svenska resenärer i maj.

Vi tar tempen på de svensk besöksnäring
Hela 7 av 10 företag i besöksnäringen tror på en bättre sommar 2022. Även företagare i Sverige ser mycket mer positivt på den kommande sommaren. Det ser vi i temperaturmätningen som gjorts bland 250 företag i besöksnäringen. Hela 76% bedömer att 2022 kommer vara bättre än 2021 för deras verksamhet, och många tyckte även att vintern gick bättre än förra vintern. Läs hela temperaturmätningen bland besöksnäringsföretag.

Konsumtionsdata från kreditkort indikerar en positiv maj med uppåtgående trend
Temperaturmätningarna vi genomför bland svenskar och företagare ger snabbt svar på hur man ser på nuet och framtiden vad gäller turism och resor. För att utöka kunskapen om besöksnäringens utveckling har vi sett ett behov av att få in data som är än mer ”realtid”. Det hjälper oss bland annat att marknadsföra Sverige till svenskarna i rätt tid och med rätt budskap. För att utforska området ytterligare följer vi på Visit Sweden även data från korttransaktioner (konsumtionsdata) från företaget Nets som handhar kortbetalningsterminaler där kort av många olika typer registreras.

Under året har vi kunnat konstatera att data som visar utvecklingen av logiintäkter på svenska hotell, följt utvecklingen av Nets konsumtionsdata på svenska hotell mycket nära – de har visat på samma utveckling. Resultaten från konsumtionsdatan i maj tyder då på en positiv förbättring från tidigare år för hotellen.

Tillsammans med andra datakällor är förhoppningen att framtida analyser ska kunna vägleda bland annat om vilka händelser eller innehåll som triggar resor, skapa framförhållning och börja titta på att analysera hela kedjan, från drömstadiet till när resenären ser tillbaka och minns sin resa. Läs mer om det här pilotprojektet.

Redaktörens val: Paketreselagen
Vi ser ett fortsatt intresse för paketresor. I vår senaste målgruppsundersökning 2021 ville 43% av resenärerna boka ett färdigt paket, främst för att det är bekvämt, enkelt och för att ha ett bättre reseskydd/trygghet för återbetalning. På Kunskapsbanken finns två artiklar och två föreläsningar som lyfter lagstiftningen kring paketresor. Läs artikelarna och se föreläsningarna om paketreselagen.

Utlandsmarknader

Resebestämmelser
Från och med 1 april 2022 råder inte längre något inreseförbud till Sverige. Det innebär också att krav på att visa upp vaccinations- och testintyg vid inresa till Sverige tagits bort.

Marknadsföring

Internationell PR
Resandet har nu kommit i gång, vilket avspeglar sig antalet internationella pressbesök. Intresset från utländska journalister för hela resmålet Sverige är starkare än på länge, och vi börjar ligga på nivåer sedan innan pandemin. Mellan januari och juni har Visit Sweden organiserat runt 90 journalistbesök, från Helsingborg i söder till Abisko i norr.  

Ett fortsatt intresse för pressresor på temat Discover the Originals, kampanjen som lanserades i november 2021, vilket i hög grad resulterar i rundresor där flera platser och regioner besöks.   

Generellt ser vi ett ökat intresse för temat hållbart, allt från hållbar design, hållbara boenden och upplevelser men även transporter - bland annat önskemål om resor med tåg. Vi ser en ökad medvetenhet och vilja från journalisterna att skriva om hållbara alternativ och upplevelser. 

Sverigekampanj på Tripadvisor
Visit Sweden genomför just nu en Sverigekampanj på Tripadvisor, tillsammans med ett antal regionala turismorganisationer och destinationsbolag. Under kampanjperioden (8 juni - 31 augusti) kommer det bli en ökad aktivitet kring Sverige på Tripadvisor, vilket gynnar alla de produkter som finns där. Om ni redan finns på Tripadvisor, är det ett bra tillfälle att se över och eventuellt uppdatera er information och bilder. Om ni inte finns på Tripadvisor än, får ni här lite olika tips på hur ni kommer i gång och vad som är viktigt att tänka på. 

Sverigekampanj på Hotels.com 
Visit Sweden genomför just nu en Sverigekampanj på Hotels.com, tillsammans med Visit Stockholm, Göteborg & Co samt Malmö Turism. Syftet är att få fler besökare till Sveriges tre största städer. Kampanjen riktar sig till den svenska, norska och danska marknaden och pågår mellan 2 juni - 2 september.

Svemester

Cover Sweden
Den 5 maj lanserade Visit Sweden de första avsnitten av Cover Sweden – en nyproducerad Youtubeserie där tittaren får följa med på en inspirerande skivomslagsresa/upptäcktsresa genom hela Sverige. Programledare är Erik Ekstrand och Ayan Jamal och för den musikaliska expertisen står musikjournalisten och författaren Fredrik Strage.  Läs mer om kampanjen här, och ta del av hur ni som arbetar för och i besöksnäringen kan dra nytta av kampanjen.

Upplevelseguiden
Vill ni synas i Upplevelseguiden och nå ut till den svenska målgruppen? Kontakta Olivia Brodd. projektledare för Upplevelseguiden. Just nu och en tid framöver genomför vi extra marknadsföringsinsatser för att nå ut till målgruppen inför sommaren.

Erbjudanden

Swedish Matchmaking i London, 7-8 november  
I samband med, och i anslutning till den internationella resemässan World Travel Market (WTM) i London genomför Visit Sweden ett event där aktörer i svensk besöksnäring kan möta och göra affärer med brittiska agenter och researrangörer. Läs mer om Swedish Matchmaking här.

Delta i kampanj på TourRadar under augusti och september 2022 
Från december 2021 till mars i år genomförde Visit Sweden en Sverigekampanj på TourRadar - en ny, och i nuläget den största online-plattformen för flerdagarsturer och paketresor på engelsk-, och tyskspråkiga marknader. Syftet var att lyfta Sverige som en hållbar destination och det självklara valet av paketerade natur-, äventyr- och måltidsupplevelser. Insatser riktades mot den amerikanska, brittiska, tyska & nederländska marknaden. Resultatet var mycket gott och utvärderingen positiv.

Vi kommer nu fortsätta med en Sverigekampanj under augusti - september 2022, och är glada över att kunna erbjuder regionala turismorganisationer och destinationsbolag möjlighet att delta med förstärkt marknadsföring. Mer information om kampanjen och möjligheter att delta.

Alla erbjudanden
Här kan ni ta del av hur ni genom Visit Swedens Sverigemarknadsföring kan förstärka er egen synlighet.

Dela kunskaper från Visit Sweden

Tipsa om Visit Swedens nyhetsbrev
Har ni kollegor eller företag i er region eller på er destination som ni tror kan ha glädje av nyheter från Visit Sweden? Tipsa gärna om att de kan registrera sig för vårt nyhetsbrev här.

Länka till Visit Swedens Kunskapsbank från er webbplats
Har ni en målgrupp på er webbplats som kan ha nytta av kunskap från Visit Sweden? Kunskapsbanken är en plats där vi delar med oss av kunskaper om målgruppen, reseledet, insikter och idéer om hur ni kan utveckla kommunikation för globala besökare.

Tidigare nyhetsbrev

simon_paulin-time_in_the_sun-4960.jpg
Foto: Simon Paulin/imagebank.sweden.se
Nyhetsbrev

April 2022

Aprils nyhetsbrev är fyllt med data från vår senaste målgruppsundersökning i filmer, artiklar och presentationer. Hur har reseleden klarat pandemin? Hur ser det ut nu hos researrangörer och på digitala plattformar? Hållbarhet är fortsatt viktigt. Läs hela brevet.

simon_paulin-friends_by_the_water-6632.jpg
Foto: Simon Paulin/imagebank.sweden.se
Nyhetsbrev

Mars 2022

Ännu ett fullmatat nyhetsbrev med senaste temperaturmätningen från svenskarna, information om nästa webbinarium 21 april, anmälan till Swedish Workshop, mer målgruppsdata kring hållbarhet samt vad som är på gång i marknadsföring och PR i Sverige och internationellt.

ola_ericson-summer_sky-181.jpg
Foto: Ola Ericson/imagebank.sweden.se
Artikel

Prenumerera på nyhetsbrevet

En gång i månaden skickar Visit Sweden ut ett nyhetsbrev, det är till för dig som arbetar inom och med turism- och besöksnäringen. Vi tar upp undersökningar kring målgrupper, marknader, reseled och aktörer, omvärld och trender samt kunskap om marknadsföringseffekter.

tina_axelsson-hotel-7395.jpg
Foto: Tina Axelsson
Nyhetsbrev

Februari 2022

Ett fullmatat nyhetsbrev med möjlighet till nya kunskaper, anmälan till Swedish Workshop, Visit Swedens marknadsplan för året samt möjligheter för besöksnäringen att haka på. Läs hela brevet här.

Friends by the water
Foto: Simon Paulin/imagebank.sweden.se
Nyhetsbrev

Januari 2022

Uppdaterad information om våra kommande webbinarier. Den 17 februari pratar vi om Varumärket och berättelsen om resmålet Sverige samt planer för 2022. Läs även mer om webbinariet om hållbarhet den 23 februari.

helena_wahlman-winter_swim-61.jpg
Foto: Helena Wahlman/Imagebank.sweden.se
Nyhetsbrev

December 2021

Årets sista nyhetsbrev berättar bland annat om; genomslaget kampanjen Discover the Originals fått, datum för nästa livesändning, ljusa framtidsutsikter trots Corona och en ny uppdaterad upplevelseguide.

niclas_vestefjell-åre-3682.jpg
Foto: Niclas Vestefjell/imagebank.sweden.se
Nyhetsbrev

November 2021

Månadens nyhetsbrev är laddat med hållbarhet, internationella mötesplatser för affärer 2022, kunskap om svenska och utländska resenärer, aktuella resebestämmelser och de senaste kampanjerna från Visit Sweden. Läs hela brevet här.

patrik_svedberg-horseback_riding_in_the_autumn-6418.jpg
Foto: Patrik Svedberg/imagebank.sweden.se
Nyhetsbrev

Oktober 2021

Håll dig uppdaterad om aktiviteter du inte får missa, senaste målgruppsinsikter och nyheter i kunskapsbanken. Dessutom informeras det om vad som händer på utlandsmarknaderna samt all marknadsföring och PR som är på gång.

niclas_vestefjell-hiking-5258.jpg
Foto: Niclas Vestefjell/imagebank.sweden.se
Nyhetsbrev

September 2021

Läs om höstens planerade livesändningar, augustis temperaturmätning bland svenskar, två nya kampanjer Out of Office Office och The Taste of Swedish Summer samt filmen Sweden Calling samt en sista chans att delta på road show med brittiska researrangörsledet.

anna_hållams-crayfish_party-7461.jpg
Foto: Anna Hållams
Nyhetsbrev

Augusti 2021

Läs om höstens livesändningar, den nya temperaturmätningen bland svenskar, en ny rapport om pågående konversationer i sociala medier, status om inresande och vaccinationspass på de utländska fokusmarknaderna och en ny marknadsföringskampanj i Tyskland.

Prenumerera på Visit Swedens nyhetsbrev

I Visit Swedens nyhetsbrev delar vi med oss av det senaste, från aktuella målgruppsanalyser, om researrangörer, till insikter och idéer om hur ni kan utveckla kommunikationen för globala besökare.

Anmäl dig

På denna webbplats använder vi cookies i syfte att samla in statistik så att vi kan förbättra upplevelsen för våra användare. Genom att surfa vidare godkänner du vår cookiepolicy och personuppgiftspolicy.