Our other websites:
patrik_svedberg-horseback_riding_in_the_autumn-6418.jpg
Foto: Patrik Svedberg/imagebank.sweden.se

Nyhetsbrev oktober 2021

Oktober går nu mot sitt slut, höst har blivit vinter i vissa delar av landet. Den tionde månaden på 2021 har levererat stora saker till svensk besöksnäring. Regeringen har presenterat sin strategi för hållbar turism och växande besöksnäring. Strategin som ska fungera som ett ramverk och en inriktning för regeringens politik för den kommande tioårsperioden. Tillväxtverket har levererat den samlade statistiken om turism och resande i Sverige och världen under pandemiåret 2020.

Den internationella resemarknaden har blivit mer rörlig och allt fler resenärer börjar resa över landsgränserna. Marknadsföringen från olika nationer och destinationer har intensifierats och våra utlandskontor rapporterar om en alltmer utmanande internationell konkurrens från världens alla resmål.  

En stark bild av Sverige i utlandet är viktigt för att nå målen om att främja handel, attrahera investeringar, turister och talanger till hela vårt land. Denna bild kan vara helt avgörande för Sveriges attraktionskraft på en hårt konkurrensutsatt marknad om morgondagens resenärer. Som en liten, många gånger okänd destination, krävs att vi arbetar långsiktigt och i en gemensam riktning för att göra vår röst hörd. Med en förändrad omvärld och nya beteenden hos resenärer har vi sett att vi behövt omdefiniera resmålet Sveriges position.

Därför startade vi tidigare i år arbetet med att utveckla en ny varumärkesstrategi för destinationen Sverige. Arbetet har fortlöpt under hösten där vi arbetat tillsammans med aktörer som arbetar för och i besöksnäringen för att hitta just destinationen Sveriges unika position. När nu regeringen har presenterat sin strategi för hållbar turism och växande besöksnäring stärks vi än mer i att vi är på rätt väg. Vi berättar mer om vikten av varumärkesarbetet i vårt Inspirationswebbinarium som ni kan ta del av i detta nyhetsbrev. 

I detta nyhetsbrev:

 • Livesändningar  
 • Temperaturmätning den svenska resenären  
 • Visit Swedens Målgruppsanalys, del 1  
 • Steg-för-steg guide för att lyckas inom måltidsturism  
 • Seminarium om hållbarhet nu i Kunskapsbanken  
 • Vad händer på våra utlandsmarknader?  
 • Visit Swedens Inspirationswebbinarium  
 • Marknadsföringen i oktober  
 • PR i höst 
 • 360° Eat Guide Experience 

Kommande event

Med våra livesändningar vill vi fortsatt samla och sprida kunskaper. Under hösten bjuder Visit Sweden in till följande:

Svemester den 27 oktober
Onsdagen den 27 oktober kl 10.00-11.00 är det dags för den sjunde livesändningen inom Svemester. Temat för denna gång är: Hur behåller vi de svenska turisterna i Sverige 2022?

Ta del av intressanta lärdomar och idéer från den erfarna och kreativa panelen som består av Ulrika Nordgren, STF, Fredrik Toreskog, ESS Group samt Frida Ganshed, Gotlands förenade besöksnäring. Vi presenterar också en uppdatering om Den Svenska Målgruppen samt en sökordsanalys, där de mest intressanta insikterna från dessa undersökningar presenteras och vad som är viktigt att ta med sig inför planeringen av 2022 diskuteras.  

Anmäl dig här! Som vanligt är livesändningen öppen för alla som önskar delta. Välkommen!  
Sändningen kommer även att läggas upp på Sverigesidan i Kunskapsbanken i efterhand, där även tidigare sändningar kan hittas.

Tomorrow's Food Travel 2021 den 10 november
Glöm inte anmäla dig till årets digitala event inom måltidsturism - Tomorrow's Food Travel 2021! 
Lär dig mer om framtidens måltidsturism, trender och innovationer samt bli inspirerad och motiverad av talare från branschen som till exempel Paul Svensson, Ulrika Karlsson, Stefan Eriksson och Murat Sofrakis med flera. 

Vi sänder live från Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 november från kl 9.00-17.00. Eventet riktar sig till aktörer inom svensk besöksnäring med fokus på måltidsturism samt andra intressenter inom mat, dryck, destinations- och produktutveckling. Anmälan görs här, där även det senaste programmet finns. 

Tomorrow’s Food Travel 20221 #TFTSWEDEN arrangeras av Visit Sweden, Visit Stockholm och Region Stockholm.

Kunskap

Temperaturmätning om den svenska resenären
Varje månad under 2021 ställer Visit Sweden frågor till svenskarna om hur de ser på resor, hur de tänker kring reklam om resor och hur de ser på framtiden som resenärer, och mer därtill.  

I septembermätningen kan vi se att storstadssemester nu är den populäraste semestertypen, till och med mer populär än att besöka släkt och vänner. Vi ser även att det är fler svenskar som nu planerar utlandssemester de närmaste 6 månaderna. Sverige rankas fortfarande som det säkraste resmålet av den svenska resenären följt av de nordiska länderna Finland, Danmark, Norge och Tyskland, Spanien, Holland, Irland, Grekland och sist Storbritannien. Det är fortsatt mycket viktigt med bra av- och ombokningsmöjligheter för att man ska våga ta steget och göra en bokning. Läs mer om hur svenska resenärer tänker om sitt resande nu.

Visit Sweden Målgruppsanalys, del 1 2021
För att ha koll på målgruppen av potentiella resenärer och besökare ute i världen, när världen ser ut som den gör just nu, har vi genomfört en intervjuundersökning med vår målgrupp De globala resenärerna. Avsikten har varit att ta reda på hur de tänker och känner just nu i största allmänhet och framför allt när det gäller resande till Sverige.   

I år genomförs Målgruppsanalysen på nio marknader och för första gången har även Sverige inkluderats, dvs även svenska resenärer har intervjuats om att resa på semester i Sverige. Undersökningen genomfördes via online-panel i Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Frankrike, USA samt Sverige.    

För att bättre passa den situation vi är i när det gäller resande, delades undersökningen i år upp i två delar:  

 • Under sommaren låg fokus på drivkrafterna för en semesterresa, på välmående och hållbarhet.    
 • I höstens omgång är det fokus på hur de ser på en tänkt Sverigesemester.

Undantaget är de svenska resenärerna som fick frågor om en tänkt Sverigesemester redan i somras. I höst frågar vi dem i stället om deras genomförda sommarresor i Sverige. Från och med oktober kommer resultaten från undersökningarna läggas upp i Visit Swedens Kunskapsbank, både för helheten och för varje marknad för sig. Sverige är först ut och publiceras senare i oktober. I Kunskapsbanken finns redan nu en artikel om Totalresultaten från Målgruppsanalys del 1.  

Steg för steg-guide för att lyckas inom måltidsturism
För att inspirera aktörer inom besöksnäringen att lyckas inom måltidsturism har Visit Swedens Måltidsturismprogram tagit fram en steg för steg-guide inom området.  

Kunskapsmaterialet består av en heltäckande pdf, kortare artiklar på webben och ljudfiler/poddlista - i olika format anpassade för olika företagare. Konkret handlar det om att ta 3 steg och utvecklas inom områden som Målgrupp, Produktutveckling och Marknadsföring. Guiden innehåller även fakta om Sverigebilden och potentialen inom området måltidsturism samt massor av konkreta tips och goda exempel från branschaktörer. Som extra bonus ingår en Möjlighetsanalys - ett verktyg som fokuserar på fem möjlighetsområden med stor potential samt en resecykel som hjälper företagare att planera sin digitala närvaro i resenärens kundresa. Håll utkik efter guiden som kommer publiceras i Kunskapsbanken den 11 november! 

Seminarie om hållbarhet nu i Kunskapsbanken
I Kunskapsbanken finns nu också Inspelningen av det första av tre livesändningar om hållbarhet, från den 23 september. Syftet med den här seminarieserien är att Visit Sweden och Tillväxtverket tillsammans med besöksnäringen ska lyfta frågor som handlar om hållbar turism och besöksnäring i Sverige. Detta för att tillsammans öka takten för hållbar turism och besöksnäring utifrån våra olika roller och ansvar. I Sverige ligger vi i framkant men vi behöver göra ännu mer och det gäller oss alla oavsett om man jobbar nationellt, regionalt eller lokalt. Under detta första seminarium görs en inflygning i ämnet med korta nedslag från ett nationellt och internationellt perspektiv.

Utlandsmarknader

Oktober är en ovanligt hektisk månad i år av naturliga orsaker. På våra prioriterade utlandsmarknader har nu nätverk och möten satt i gång med full fart. Vi träffar andra Sverigefrämjande organisationer och svenska företag på konsulat och ambassader likväl som vi deltar i möten på branschorganisationer, affärsmöten och events. Dessa tillfällen är mycket värdefulla i vårt arbete att marknadsföra resmålet Sverige som vi kan dra nytta av i samarbeten och vår marknadsföring.

Marknadsföring

Visit Swedens Inspirationswebbinarium
Hur står sig målgruppen och vad tror vi är viktigt i marknadsföringen av resmålet Sverige för att lyckas 2022 och framåt? Den 29 september bjöd Visit Sweden in regionala turismorganisationer och destinationsbolag till ett livesänt inspirationswebbinarium. Vi spelade in webbinariet och nu kan du ta del av inspelningen av Visit Swedens inspirationswebbinarium.   

Frågor vi svarar på är bland annat:

 • Hur står sig målgruppen? Utdrag ur Visit Swedens alldeles färska målgruppsanalyser.  
 • Hur stärker vi varumärket Sverige som land och resmål? Vikten av ett starkt varumärke.  
 • Hur har pandemin påverkat medierapporteringen på våra prioriterade marknader? Vilka teman har fått genomslag, och vad ser vi för trender framåt?  
 • Hur når vi målgruppen i ett alltmer komplext digitalt landskap? Vad behöver vi förhålla oss till? Hur söker målgruppen, och vilka kanaler är viktigast?  

Marknadsföringen i oktober
Det är högt tryck på alla fronter just nu när det gäller marknadsföring av resmålet Sverige. Bearbetningen av målgrupperna och våra kampanjer fortgår.  

Mediesamarbeten med Condé Nast Traveler, Decanter, Time Out (del1), Time Out (del 2) och tyska Trinken und Essen har ingåtts för att ge The Drinkable Country och The Taste of Swedish Summer en extra puff. Kampanjen Out of Office Office har till och med gått så bra att den har förlängts. Läs mer om hur du kan dra nytta av dessa initiativ här.  

Pressresorna avlöser varandra där vi tillsammans med besöksnäringen möter upp och visar journalister det bästa av Sverige. Bearbetning av researrangörer och agenter pågår för fullt och under november och december sker nu äntligen fysiska möten med researrangörer. Parallellt med det jobbar Visit Sweden med ett allt större fokus på datadrivet arbetssätt allt för att målgruppen ska hitta resmålet Sverige när de undersöker och väljer mellan olika länder och resmål att besöka.

PR i höst
Hösten är en riktig högsäsong för pressresor. Det har blivit många pressbesök just på temat måltid med anledning av The Drinkable Country, The Taste of Swedish Summer, det är säsong för hummersafari på Västkusten och tryffelsafari på Gotland samt Stars du Nord nästa vecka, där Nordens Michelinkockar träffas och hållbarhet och innovation är ledstjärnor. Det är framför allt journalister från Tyskland och Nederländerna som har besökt Sverige under sensommaren/hösten. I takt med att pandemirestriktionerna lättar märker vi ett ökat intresse av media från UK, USA, Danmark, Norge som gärna vill komma på pressresa i november och december med anledning av mat och dryck. Temat unika boende och workation är fortsatt efterfrågat – media från UK och Tyskland besöker exempelvis Skåne och Västsverige i höst på detta tema.   

Västerbotten uppmärksammas av internationell media med svensk hållbar arkitektur och design med anledning av Sara Kulturhus (med The Wood Hotel), ritad av WHITE Arkitekter, öppnade i Skellefteå. Både fackpress inom arkitektur och tongivande internationell dagspress från Tyskland, Österrike, Frankrike och UK besökte framför allt Skellefteå men även designstaden Umeå i samarbete med projektet Swedish Design Movement.

Under senhösten planeras även flera PR-aktiviteter i samband med att nya flyglinjer som exempelvis London-Luleå, Paris-Göteborg, Paris-Stockholm, Stuttgart-Kiruna, Stuttgart-Luleå, Hamburg-Göteborg och Nederländerna-Dalarna kommer i gång.

360° Eat Guide Experience
För tredje året i rad samarbetar Måltidsturismprogrammet med 360° Eat Guide och står bakom en alldeles egen priskategori, 360° Experience. Syftet är att uppmuntra svenska aktörer att lyfta sitt hållbarhetsarbete och inspirera till produktutveckling. Fokus ligger på hållbarhet, lokal mat och dryck, lärande och samarbete. Det är fantastiskt roligt att se hur måltidsupplevelserna för varje år blivit en alltmer naturlig del av totalupplevelsen.  

Den 8 november utses vinnaren, men redan nu vill Visit Sweden gratulera de 10 nominerade som är:

 • Absolut Home Experience, Absolut Vodka, Åhus 
 • Local Farm Cider and Grub, Köpings Musteri, Köping 
 • Långlunch på Osprey Farm, Osprey Farm, Strängnäs 
 • Musselexpedition, Musselbaren, Ljungskile 
 • Njutvandra Götaleden, Patfindertravels, Lerum 
 • Nyrups Naturhotell, Östra Nyrup, Höör 
 • Skog, mat & eld, Naturlogi, Linköping 
 • Surflogiet Experience, Tofta, Gotland 
 • Swedish Country Living, Köpmannebro, Dalsland 
 • Ät upp ogräset, Life by Lisen, Stockholm   

Tidigare nyhetsbrev

niclas_vestefjell-hiking-5258.jpg
Foto: Niclas Vestefjell/imagebank.sweden.se
Nyhetsbrev

September 2021

Läs om höstens planerade livesändningar, augustis temperaturmätning bland svenskar, två nya kampanjer Out of Office Office och The Taste of Swedish Summer samt filmen Sweden Calling samt en sista chans att delta på road show med brittiska researrangörsledet.

anna_hållams-crayfish_party-7461.jpg
Foto: Anna Hållams
Nyhetsbrev

Augusti 2021

Läs om höstens livesändningar, den nya temperaturmätningen bland svenskar, en ny rapport om pågående konversationer i sociala medier, status om inresande och vaccinationspass på de utländska fokusmarknaderna och en ny marknadsföringskampanj i Tyskland.

ola_ericson-summer_sky-181.jpg
Foto: Ola Ericson/imagebank.sweden.se
Artikel

Prenumerera på nyhetsbrevet

En gång i månaden skickar Visit Sweden ut ett nyhetsbrev, det är till för dig som arbetar inom och med turism- och besöksnäringen. Vi tar upp undersökningar kring målgrupper, marknader, reseled och aktörer, omvärld och trender samt kunskap om marknadsföringseffekter.

Prenumerera på Visit Swedens nyhetsbrev

I Visit Swedens nyhetsbrev delar vi med oss av det senaste, från aktuella målgruppsanalyser, om researrangörer, till insikter och idéer om hur ni kan utveckla kommunikationen för globala besökare.

Anmäl dig

På denna webbplats använder vi cookies i syfte att samla in statistik så att vi kan förbättra upplevelsen för våra användare. Genom att surfa vidare godkänner du vår cookiepolicy och personuppgiftspolicy.