Our other websites:
Två män sitter utomhus sommartid på ett café och tar en selfie tillsammans.
Foto: Simon Paulin/imagebank.sweden.se

En tro på framtiden trots flera orosmolm

Resenärer på våra prioriterade marknader påverkas just nu av flera saker; covid-pandemin ställer till det både arbetsmässigt och reserestriktionsmässigt, energipriserna är höga, aktiemarknaden fluktuerar och globalt ser vi en del geopolitiska spänningar och därtill hotet om klimatförändringar. Sammantaget skapar det en osäkerhet hos både svenska och utländska resenärer.

Trots det ser vi att resenärerna är försiktigt optimistiska [1]:

Även om Omikron-varianten har saktat in återhämtningen i branschen och stora variationer fortfarande finns ute i världen så ser vi att resenärerna nu generellt är mindre oroliga och mer ressugna.

Utsikter för 2022:

 • Inhemskt resande bedöms fortsatt ha en större andel av det totala resandet jämfört med före pandemin, och kommer vara viktig för branschens återhämtning.
 • Internationella resor förväntas återhämta sig långsammare, mycket på grund av att Asien, och framför allt Kina, återhämtar sig långsammare än andra länder. Detta på grund av deras ”zero covid policy” och fokus på inhemsk turism.
 • Europa förväntas återhämta sig starkast. Island och Storbritannien bedöms vara två av de länder som kommer se störst effekt av det förväntade ökande resandet från USA och Europa, då deras besökare innan pandemin i stor utsträckning kom från dessa områden.
 • Affärsresandet förväntas ta längre tid på sig att komma tillbaka och kanske aldrig når samma nivåer som tidigare.
 • Resandet förväntas fortfarande vara överkomligt prissatt trots en del osäkerhetsfaktorer som personalbrist och extra kostnader kopplat till det. Ökade priser till följd av hållbarhet kommer vi troligtvis inte se 2022, men kan komma på längre sikt.

OxfordEconomics.png

Bildtext: Tourism Economics prognoser visar att de internationella gästnätterna i Europa så sakteliga bedöms återhämta sig, för att runt 2023 nästan vara tillbaka på 2019 års nivåer. Glädjande är att Stockholm förväntas överträffa 2019 års nivå redan 2022 [2]. Svårast att återhämta sig har de som är mer beroende av långdistansbesökare, som t ex Paris och London.

Intresset för resmålet Sverige ökar

Tittar vi på reserelaterade sökningar på Google så har intresset för resmålet Sverige ökat totalt sett, både internationellt och nationellt [3]. Sökningar med Sverigeinnehåll har ökat med 9% 2021 (jämfört med 2019) på de marknader Visit Sweden aktivt marknadsför Sverige som en destination. Totalt internationellt (exklusive inhemska sökningar) är ökningen 3%. Ett tecken på att reseintresset är högt trots pandemi- och reserestriktioner.

Inhemska sökningar, dvs svenskar som söker information om resmålet Sverige, står för den största ökningen (+57 %) följt av Nederländerna (+52 %) och USA (+10 %).

Bloom 2019-2021_ny.png

Google-sökningar på Sverigeinnehåll under 2019-2021, Bloom Consulting.

Resenärernas förändrade beteende och efterfrågan [4]:

 • Resenärer vill turista närmare hemmet, så det inhemska resandet kommer fortsätta leda återhämtningen initialt.
 • Fortsatt intresse för semester i hemlandet eller i sitt hem (staycations) samt intresse för att stanna längre på destinationer och även för resor som kombinerar semester med arbete (workations), nämns som en fortsatt förväntad utveckling [5].
 • Naturen, landsbygden, road trips och naturnära upplevelser som till exempel vandring och cykling efterfrågas i allt högre grad. Resenärer intresserar sig mer för att besöka mindre kända destinationer, landsbygdsområden samt naturnära destinationer [6].
 • Det finns ett ökat intresse för naturen. Att koppla av och slippa rutiner är fortsatt den viktigaste reseanledningen för en Sverigeresa totalt sett, men att uppleva naturen har ökat mest och även att njuta av god mat och dryck är signifikant viktigare 2021 jämfört med 2018 [7].
 • Yngre resenärer är av naturliga skäl mer motståndskraftiga/uthålliga och förväntas börja resa snabbare när det finns möjlighet.
 • Hälsa, säkerhet och flexibla avbokningsalternativ är nu en hygienfaktor i kommunikationen för att skapa trygghet i resandet. Européerna ser att den mest tydliga långsiktiga effekten av pandemin, på deras resebeteende, kommer att handla om att vi riktar mer uppmärksamhet mot hälso- och säkerhetsåtgärder. [8]
 • Sista minuten-bokningar är mer utbrett pga det osäkra läget med smittspridningen och restriktioner.
 • En ny ansvarskänsla har vuxit fram, där resenären vill vara med och bidra positivt dit de reser och de efterfrågar nu mer äkta, genuina upplevelser.
 • Fler resenärer har eller kommer att ta miljöhänsyn när de ska välja semesterresmål jämfört med tidigare [9]. En hållbar utveckling i positiv riktning.
 • Tekniska och virtuella lösningar förväntas att utvecklas vidare, som gör att upplevelser kan upplevas både fysiskt och på distans/digitalt, samt att kontaktlösa lösningar utvecklas alltmer.
 • En ny attityd hos resenärer har setts där resandet inte bara handlar om att "åka någonstans", utan upplevelserna på resan ska kännas berikande och meningsfulla [10]. Resenären söker en känsla av upprymdhet genom att göra något de aldrig har gjort tidigare. De vill få ut det mesta av sin resa, både vad gäller spänning, nyfikenhet, fördjupning i kunskap om destinationen, kulturen eller upplevelsen.
 • Ett ökat fokus på närvaro, vilket handlar om att hitta en känsla av tillfredsställelse och mentalt välbefinnande på sin resa. Och att spendera mindre tid på sina digitala enheter för att vara mer närvarande. Resenären söker efter en möjlighet att koppla av och inte göra någonting och att finna en känsla av belåtenhet. Detta kan innefatta att spendera längre tid på destinationen och kvalitet före kvantitet.

Källor:

#1 - Key Trends for Global travel in 2022, Oxford Economics december 2021 & Global Highlights & Risks, Oxford Economics januari 2022.

#2 - Cities: Key themes for 2022, Oxford Economics januari 2022.

#3 - Google-sökningar under 2019-2021, Bloom Consulting.

#4 - Covid-19 and tourism 2020: A year in review, UNWTO

#5 - Trending in travel: Emerging consumer trends in Travel & Tourism in 2021 and beyond, WTTC & trip.com Group

#6 - Ibid

#7 - Visit Swedens målgruppsanalys, hösten 2021, Visit Sweden/Mindshare

#8 - Eurobarometer, European Commission 2021.

#9 - Visit Swedens målgruppsanalys, hösten 2021, Visit Sweden/Mindshare

#10 - Expedia travel trends, november 2021

Dessa prognoser togs fram i nov 2021-jan 2022 och är institutens bästa bedömning av den data som fanns tillgänglig vid den tiden.

Prenumerera på Visit Swedens nyhetsbrev

I Visit Swedens nyhetsbrev delar vi med oss av det senaste, från aktuella målgruppsanalyser, om researrangörer, till insikter och idéer om hur ni kan utveckla kommunikationen för globala besökare.

Anmäl dig

På denna webbplats använder vi cookies i syfte att samla in statistik så att vi kan förbättra upplevelsen för våra användare. Genom att surfa vidare godkänner du vår cookiepolicy och personuppgiftspolicy.