Are you looking for Sweden's official website for tourism and travel information? Go to visitsweden.com

×

VD har ordet

Detta är en förkortad version av vd Ewa Lagerqvists vd-ord ur Visit Swedens årsrapport 2017.

Stora steg mot mer synlighet för Sverige.

2017 stod Sveriges varumärke starkt och fler turister valde återigen Sverige som resmål. Under mitt första år som vd för Visit Sweden har vi fått global uppmärksamhet för vår kommunikation för Sverige. Samtidigt har vi jobbat hårt för att skärpa vår nytta för besöksnäringen.

(Detta vd-ord är en förkortad version och kan läsas i sin helhet i Visit Swedens Års- och hållbarhetsrapport 2017.)

Med glädje och höga förväntningar klev jag i somras in på Visit Sweden efter många år i andra delar av besöksnäringen. Det är otroligt spännande att få leda utvecklingen av ett av de viktigaste uppdragen just nu – att låta världen ta del av allt det fina som turistdestinationen Sverige bjuder på.

Och turisterna fortsätter att komma hit. 2017 blev ännu ett rekordår och antalet övernattningar från utlandet ökade med över 4 procent.

”Att staten höjer vårt basanslag är ett kvitto på att vår kommunikation skapar nytta.”

Med vår marknadsföring är Visit Sweden bryggan mellan resenärer i utlandet och de företag och destinationer i Sverige som vill nå resenärerna. I oktober 2017 kom staten med beskedet att höja vårt basanslag. Det är ett kvitto på att vår kommunikation skapar nytta för företagen och för varumärket Sverige.

Ett nytt arbetssätt tar plats

Idag är inspiration om resmål gränslös och skiftande och det finns ett enormt utbud av resor över hela världen. Sverige har en större internationell konkurrens, men samtidigt ger den digitala spelplanen oss stora möjligheter att kommunicera mer direkt med målgruppen.

Under året har Visit Sweden tagit stora steg för att låta marknadsföring på enskilda marknader samverka med kommunikation som ska få genomslag i många länder. En ny organisation, där vi bland annat jobbar mer i globala team, kommer att göra oss mer flexibla och ge oss möjlighet att sätta in våra expertkompetenser där de bäst behövs.

Vi har också lagt stor kraft på att utveckla Visit Swedens samarbeten och erbjudanden för besöksnäringen och göra det möjligt för fler företag och destinationer i hela landet att nå en internationell marknad.

Omvärldshändelser påverkar världens resenärer

Allt fler reser i världen och den tekniska utvecklingen går snabbt. Många känner ovisshet inför klimatförändringar och upplever också en politisk oro som påverkar resandet till vissa destinationer. Även Sverige drabbades av ett angrepp mot det öppna samhället, lastbilsattentatet på Drottninggatan i Stockholm. Vi och många med oss berördes självklart djupt. Många drabbades direkt eller indirekt, men när det gäller resandet återhämtade sig Stockholm och Sverige snabbt, liksom det gjort för många andra storstäder som upplevt liknande händelser.

Kommunikation är mer än bara det skrivna ordet

Under 2017 har Visit Swedens kommunikation fortsatt skapa berättelser som ska få fler turister att få upp ögonen för Sverige och vilja upptäcka ännu mer när de väl är här. Vi satsar på budskap som ska gälla över lång tid och lyfter fram upplevelser med ursprung i svenskarnas livsstil och vardag, vår natur och vår kultur.

I maj skapade vi uppmärksamhet för den svenska naturen och allemansrätten i över 130 länder genom ett banbrytande samarbete med Airbnb. I höstas visade vi världen hur man som turist kan nå ökat välbefinnande med hjälp av upplevelser i den svenska naturen i kampanjen The 72 Hour Cabin.

I Norge och Danmark har vi satsat på att lyfta fram reseanledningar till Sverige som ska locka besökare hela året och få dem att stanna längre, och vi möter deras behov av innehållsrik information inför sin resa. Visit Sweden deltar också i arbetet att förbättra tillgängligheten till Sverige, och i augusti öppnade en ny direktflyglinje mellan Indien och Sverige.

I början av 2017 fick Visit Sweden i uppdrag att i fyra år driva ett program för att stärka Sveriges konkurrenskraft som matdestination. På samma sätt driver vi sedan två år ett program för marknadsföring av Sverige som designdestination. I höstas gjorde vi svensk design synlig då vi och våra samarbetspartners lät design, mode och arkitektur ta plats under designevent i Milano, Paris och New York. En glädjande nyhet var att Visit Sweden och flera samarbetspartners i hård konkurrens lyckats få Adventure Travel Trade Association att lägga sin världskongress i Sverige 2019. Värdskapet kommer att bidra till utvecklingen av Sverige som naturdestination.

Omställning och satsningar påverkade resultatet

Under 2017 omsatte Visit Sweden totalt 227,5 miljoner kronor, varav staten investerade 132,6 miljoner kronor och samarbetspartners 94,9 miljoner. Som en del av det totala anslaget till Visit Sweden tillförde staten finansiering för satsningar på nya tillväxtmarknader som Indien och Kina, hållbar natur­ och ekoturism på landsbygden och att förlänga utländska besökares vistelse i Sverige. Det totala anslaget från staten inkluderar också medel för särskilda program inom design och måltidsturism. 2017 visar bolaget ett underskott på 2,8 miljoner kronor. Resultatet är enligt plan och en effekt av omställningen mot ett nytt arbetssätt.

Visit Sweden går in i 2018 med 115 miljoner kronor i statliga anslag, varav ett högre basanslag men ett lägre statligt tilläggsanslag, som det kommande året koncentreras till natur. Utöver detta fördelas medel för de särskilda uppdragen inom design och måltid även över 2018.

Långsiktighet och hållbarhet driver utveckling

För oss är det viktigt att Sverige är attraktivt för utländska turister i många år framåt, utan att tära på landets resurser. Det långsiktiga ansvaret delar vi med hela besöksnäringen.

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling ställer nya krav och inför en uppdatering av vår affärsplan kommer vi se över hur vi kan bidra. Som tidigare står Visit Sweden bakom Brundtlandkommissionens och UNWTOs definitioner om hållbarhet, stödjer FNs initiativ Global Compact samt följer ILOs kärnkonventioner om arbetsvillkor.

Resmålet Sverige ska fortsätta växa

Besöksnäringen i Sverige är en framtidsbransch och det finns miljontals människor som vill resa hit. När Visit Sweden tillsammans med besöksnäringen blir ännu bättre på att lyssna på vad vår målgrupp vill ha och utvecklar kommunikation och utbud på ett hållbart sätt kan destinationen Sverige ta marknadsandelar.

”Det finns miljontals människor som vill resa hit och vi har en underbar destination att berätta om. Mer än någonsin kan Sverige erbjuda något som många människor söker.”

Vi har en underbar destination att berätta om. Vår moderna och öppna livsstil, livfulla städer, vackra skärgård, oändliga vidder och djupa skogar är verkligen värda att lyfta fram för världen. Mer än någonsin kan Sverige idag erbjuda något som väldigt många människor i världen söker.

Vi har en fantastisk potential, både som bolag och som näring och jag ser mycket fram emot 2018. Visit Swedens förnyelseresa fortsätter och vi ska skapa ännu mer synlighet för resmålet Sverige.

Ewa Lagerqvist, vd på Visit Sweden
Stockholm i mars 2018

Detta är en förkortad version av vd Ewa Lagerqvists vd-ord. Läs det i sin helhet i Visit Swedens Års- och hållbarhetsrapport 2017.

På denna webbplats använder vi cookies i syfte att samla in statistik så att vi kan förbättra upplevelsen för våra användare. Genom att surfa vidare godkänner du vår cookiepolicy och personuppgiftspolicy.