Are you looking for Sweden's official website for tourism and travel information? Go to visitsweden.com

×

Revisorer

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB är vid årsstämman valt revisionsbolag. Huvudansvarig revisor är Ann-Christine Hägglund.

De stämmovalda revisorernas uppdrag är att granska årsredovisning och bokföring samt styrelsens arbete och vd:s förvaltning.

Revisorer väljs enligt Aktiebolagslagen för en mandatperiod om ett år.

På denna webbplats använder vi cookies i syfte att samla in statistik så att vi kan förbättra upplevelsen för våra användare. Genom att surfa vidare godkänner du vår cookiepolicy och personuppgiftspolicy.