Are you looking for Sweden's official website for tourism and travel information? Go to visitsweden.com

×
Foto: Patrik Svedberg/imagebank.sweden.se

Regionchef, tysktalande länder

Visit Sweden söker nu en regionchef med uppdrag att driva och leda Visit Swedens utvecklings- och marknadsföringsarbete för de tysktalande länderna.

Rekryteringsfirman Novare hanterar denna rekrytering

Visit Sweden är ett bolag med kreativa Sverigeälskande kommunikatörer över hela världen. Vi vill att fler resenärer ska få upptäcka Sverige, stanna längre, och göra fler aktiviteter under resan. Vi ska bidra till att Sverige och besöksnäringens företag växer långsiktigt. Som regionchef är ditt uppdrag att driva och leda Visit Swedens utvecklings- och marknadsföringsarbete för de tysktalande länderna. Till din hjälp har du en dedikerad organisation och ett tätt samarbete med partners och andra intressenter i regionen.

Du blir medlem av Visit Swedens ledningsgrupp och rapporterar till Chief Business Development Officer och din placering är i Hamburg, Tyskland. Förutom att driva kontoret är du kommersiellt ansvarig för att hålla en nära och professionell kontakt med lokala samarbetspartners och delta i Visit Swedens globala affärsutvecklingsarbete. För att få fler utländska turister att få upp ögonen för Sverige, stanna längre och upptäcka mer har vi två perspektiv. Dels att stärka varumärket Sverige och dels att marknadsföra svenska destinationer och upplevelser så att människor vill boka en resa hit. Du blir våra ögon och öron på plats i ett av Europas mest spännande och viktiga områden.

Som person delar du våra värderingar – affärsmässig, lekfull, omtänksam, nyskapande och professionell – och du drivs av att bygga relationer och skapa nätverk i syfte att göra affärer. Du är tydlig och trygg i ditt ledarskap och har förmågan att inspirera andra. Du blir snabbt en del av nya sociala nätverk och du rör dig naturligt mellan olika situationer. Du är representativ för Sverige och vet hur man hanterar relationer ut ett internationellt perspektiv.

Skicka in din ansökan samt CV till visitsweden@novare.se

Kravprofil

Övergripande beskrivning:
Syftet med rollen som regionchef är att affärsmässigt driva och leda Visit Swedens utvecklings- och marknadsföringsarbete inom en region - med hjälp av medarbetare och i samarbete med partners och andra intressenter i regionen. Regionchefen rapporterar till Chief Business Development Officer och är medlem av Visit Swedens ledningsgrupp. Placering i Hamburg, Tyskland.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden:
• Som medlem i koncernledningen verka för att Visit Swedens mål uppnås samt företräda de övriga utlandskontoren i gemensamma frågeställningar i KL.
• Delta i Visit Swedens affärsutvecklingsarbete som representant för den högsta ledningen.
• Leda arbetet med att implementera mål, strategier och aktiviteter i enlighet med Visit Swedens affärsplan, verksamhetsplan och marknadsplan på de tysktalande marknaderna.
• Identifiera och utveckla regionkontorets övergripande affärsriktning och prioriteringar tillsammans med överordnad chef och funktioner inom huvudkontoret.
• Driva arbetet på kontoret och säkerställa att arbetsprocessen och bemanningen för de tysktalande marknaderna är effektiva och i enlighet med avtal och rutiner.
• Arbeta fram budget för regionen och se till att kostnader och intäkter kontinuerligt följs upp och avrapporteras.
• Utveckla regionkontorets olika funktioner till specialistfunktioner för att skapa affärsmässiga fördelar för Visit Sweden i kontakter med partners.
• Utveckla en egen expertis i att läsa av och analysera marknad, målgrupper och trender i den specifika regionen.
• Kommersiellt ansvarig för att hålla en nära och professionell kontakt med lokala samarbetspartners som transportörer, travel trade, non-tourism etc
• Ansvarig för att den löpande administrationen och kontorets drift fungerar och dokumenteras; konteringar, attester, personal rapportering, försäkringar, hyresavtal, avtalshantering, hållbarhetsredovisning…
• Samarbeta med funktionsansvariga och bygga en tät /nära dialog till hela bolaget.

Ledarskap:
Alla ledare på Visit Sweden ska skapa förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap genom tydliga ramar, mål och strukturer, utrymme för eget ansvarstagande, ett coachande förhållningssätt samt efterlevnad av våra grundläggande värderingar (affärsmässig, lekfull, omtänksam, nyskapande och professionell).

Egenskaper:
• Du drivs av att bygga relationer och skapa nätverk i syfte att göra affärer.
• Du är representativ för Sverige och vet hur man hanterar relationer ur ett internationellt perspektiv.
• Du är tydlig och trygg i ditt ledarskap.
• Du har förmåga att entusiasmera och inspirera andra.
• Du blir snabbt en del av nya sociala nätverk och rör dig naturligt mellan olika situationer.

Formella krav:
• Minst 3 års akademisk utbildning eller motsvarande med inriktning på marknadsföring, ekonomi eller försäljning.
• 5-10 års ledarerfarenhet i globala organisationer, gärna inom reseledet.
• Gedigen erfarenhet från komplexa projekt med flera intressenter inom marknadskommunikation inkl. budgetansvar.
• God kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska samt tyska.

På denna webbplats använder vi cookies i syfte att samla in statistik så att vi kan förbättra upplevelsen för våra användare. Genom att surfa vidare godkänner du vår cookiepolicy och personuppgiftspolicy.