Din guide till att locka
den digitala resenären

Foto: Lauri Rotko/imagebank.sweden.se

Illustration kundmöte
 

En guide för dig som erbjuder naturturism och som vill attrahera rätt kunder, öka lönsamheten, planera långsiktigt och spara tid.

Illustration paraply
 

En guide för verksamheter inom naturturism oavsett storlek och utbud. Den passar både den minsta och den lite större.

Illustration hänglås
 

En guide för dig som vill förbättra ditt digitala skyltfönster, för dig som redan är igång och för dig som inte har någon digital närvaro alls.

Illustration målflagga
 

En guide om att hitta ditt sätt att nå den digitala resenären. Oavsett vem resenären är för just din verksamhet.

Lär känna den digitala resenären

Mer än varannan resenär i Europa väljer idag att boka sin resa online och utvecklingen fortsätter att öka stadigt. På denna stora online-resemarknad finner du allt fler digitala resenärer som använder olika digitala verktyg och kanaler både före, under och efter sin semester. Lär känna några typiska digitala resenärer genom att peka över bilderna nedan.

Följ med på kundresan

Den digitala resenären som är intresserad av att uppleva svensk naturturism hämtar inspiration, planerar, bokar, upplever och minns sin upplevelse i onlinevärlden. Genom fem faser pendlar den digitala resenären mellan inspiration och planering och olika plattformar innan det blir en slutlig bokning. Här får du ökad kunskap och insikter för en lyckad digital närvaro utifrån din digitala mognad och verksamhetens förutsättningar.

Drömma

I den första fasen av kundresan fokuserar den digitala resenären på att drömma och att hämta inspiration till sin semester.

Foto: Lauri Rotko/imagebank.sweden.se

Ikon

Aktivt använda sociala kanaler

Aktivt använda sociala kanaler

Att aktivt använda sociala kanaler som exempelvis Instagram och Youtube med fokus på att publicera bra och relevant innehåll är ett bra nästa steg.

Ikon

Synas på sociala kanaler

Synas på sociala kanaler

Att synas på sociala kanaler som exempelvis Facebook och Instagram är ett viktigt utgångsläge för att skapa ett digitalt skyltfönster.

Ikon

Maximera sociala kanaler

Maximera sociala kanaler

Att nå ut till så många relevanta mottagare som möjligt, exempelvis genom annonsering i olika kanaler och samarbeten med

Lär dig mer

Planera

I denna fas av kundresan vill den digitala resenären planera sin semester och söker aktivt information för att kunna jämföra kvalitet, utbud och bästa pris.

Foto: Elliot Elliotimagebank.sweden.se

Ikon

Ta fram information i egna kanaler

Ta fram information i egna kanaler

Att säkerställa att korrekt basfakta och information finns framtagen är ett viktigt utgångsläge i din digitala närvaro. Tillgängliggör sedan informationen på den egna hemsidan, till exempel Google My Business.

Ikon

Utökad information i egna och andras kanaler

Utökad information i egna och andras kanaler

Att utökad information finns på din hemsida och genom integrering med andra plattformar, exempelvis Tripadvisor. Välj gärna tematiska kanaler, exempelvis Outdoor Active, för att öka möjligheten synas där din kund finns.

Ikon

Tillgängliggör information i andras kanaler

Tillgängliggör information i andras kanaler

Att tillgängliggöra din information genom andra plattformar som exempelvis Tripadvisor, Expedia och Momondo. Det viktigaste är att den finns där din kund finns.

Lär dig mer

Boka

I denna fas av kundresan handlar det om att erbjuda den digitala resenären en effektiv och smidig bokning och finnas med bokningsbart erbjudande där resenären föredrar att boka.

Foto: Anna Hållams/imagebank.sweden.se

Ikon

Direktkontakt med kunden

Direktkontakt med kunden

Att kunden kan boka direkt med dig utan ett Till exempel via mail, WhatsApp eller Facebook.

Ikon

Bokning via andras plattformar

Bokning via andras plattformar

Att ditt kopplas till en som exempelvis Viator eller Visit North. Dessa distribuerar sedan din tillgänglighet till andra plattformar, till exempel Tripadvisor, Expedia eller en såsom Momondo.

Ikon

Bokning via egen hemsida med bokningsmotor

Bokning via egen hemsida med bokningsmotor

Att kunden kan boka digitalt på din hemsida. På egna hemsidan finns en som har pris- och tillgänglighetsfunktion för din produkt, exempelvis Bokún, VisBook eller Rezdy.

Lär dig mer

Uppleva

I denna fas av kundresan fokuserar den digitala resenären på upplevelsen, både i form av förberedelser inför resan och det som sker på plats.

Foto: Per Pixel Petersson/imagebank.sweden.se

Ikon

Möjlighet till direktkontakt

Möjlighet till direktkontakt

Att kunden får tillgång till direktkontakt vid behov och vid oförutsedda händelser både inför och under resan. Det kan ske via exempelvis Messenger eller WhatsApp, så att kunden slipper ta direktkontakt för att få svar på eventuella frågor.

Ikon

Tillgång till information

Tillgång till information

Att se till att information om vistelsen, exempelvis incheckning, öppettider, återkommande frågor och svar samt vägbeskrivning finns tydligt på egna hemsidan. Det är bra om din hemsida är mobilanpassad vilket underlättar för kunden.

Ikon

Utvalda kanaler för direktkontakt

Utvalda kanaler för direktkontakt

Att styra direktkontakten från enskild kund till utvald kanal, till exempel att hänvisa till e-post, Messenger eller WhatsApp. Det sparar både tid och effektiviserar kontakten och relationen med din kund.

Lär dig mer

Minnas

I den sista fasen av kundresan vill den digitala resenären minnas och dela med sig av sin upplevelse och kan därigenom få andra att börja drömma om en liknande semesterresa.

Foto: Per Pixel Petersson/imagebank.sweden.se

Ikon

Möjliggöra delning

Möjliggöra delning

Möjliggöra delning genom uppkoppling och genom att kunna förknippa sina delningar med din verksamhet.

Ikon

Hantera och förvalta delningar

Hantera och förvalta delningar

Att hantera och förvalta delning genom att hålla koll och besvara både positiva och negativa delningar.

Ikon

Uppmuntra och styra delning

Uppmuntra och styra delning

Uppmuntra och styra delning till de kanaler och de sätt som bäst gynnar din verksamhets synlighet.

Lär dig mer

Avslutning

Den digitala resenärens kundresa är en cirkulär process som börjar långt innan och kan fortsätta lika långt efter den genomförda semesterresan. Med dessa kunskaper och insikter har din verksamhet mycket att vinna på att anpassa ert digitala skyltfönster efter de olika faserna. Det underlättar för resenären – och ger er många fördelar.

Attrahera rätt resenärer

Att ha en digital närvaro kan hjälpa dig att både attrahera rätt resenärer och öka antalet resenärer, vilket i sin tur ökar din verksamhets lönsamhet.

Öka din lönsamhet

Synligheten av dina produkter och bokningsbarheten på digitala kanaler är avgörande faktorer för att du ska kunna utveckla och bibehålla en konkurrenskraftig position på den internationella marknaden för naturupplevelser.

Planera långsiktigt

Genom att se till så att du är digitalt sökbar kan kunden hitta just ditt erbjudande. Genom att vara digitalt bokningsbar får du möjlighet att planera din verksamhet effektivt genom att kunna följa hur bokningsfönstret ser ut.

Spara din tid

Genom att vara digitalt närvarande får du mer tid över till annat. Det tar förstås tid inledningsvis, men kom ihåg att ni inte behöver göra allt. Välj det viktigaste för er och börja där.