Hoppa till innehåll

Nederländska resenärers Googlesökningar om Sverige 2023

Internationella rese- och semesterrelaterade Googlesökningar om Sverige har ökat. I de länder som Visit Sweden aktivt marknadsför Sverige som resmål (inklusive Sverige), har antalet reserelaterade Googlesökningar om Sverige ökat med 8% under 2023 jämfört med 2022. Jämför vi med 2019 är ökningen +39%.
Senast uppdaterad:4 mars 2024

Under 2023 står Danmark för den största ökningen i jämförelse med 2022 (+36%), följt av Finland (+13%), Frankrike (+9%), Sverige (+8,5%), Norge (+8%), Tyskland (+8%), Storbritannien (+4,5%) och USA (+1%). De marknader som minskat i intresse är Kina (-15%), Indien (-13%) och Nederländerna (-0,3%).

Tittar vi enbart på Nederländerna så har nederländska reserelaterade sökningar på Google om Sverige ökat med +50% 2023 jämfört med 2019 före pandemin. Nederländerna står för den femte största marknaden sett till volym av sökningar på Sverige totalt sett. Under pandemin visade Nederländerna på stort intresse för resor i Sverige, därav minskningen igen under 2023.

Ett linjediagram som visar nederländares Googlesökningar på Sverige.

Totalt antal reserelaterade Googlesökningar på Sverige, på nederländska i Nederländerna, mellan 2019-2023.
Källa: Bloom Consulting, Digital Demand.

Vad googlade nederländare på när de ville till Sverige 2023?

Kategorierna är listade efter volym, dvs högst volym längst upp i listan. Siffrorna inom parentesen visar ökningen/minskningen från 2022. Under varje kategori visas de tre viktigaste underkategorierna, de innehåller i sin tur unika sökord och söktermer som vi inte redovisar här. De kategorier som ligger i fet stil sticker ut, antingen för att de ökat mest, eller för att de har en viktigare betydelse för just den nederländska marknaden.

 • Camping (-5%) -> camping, glamping, cabins.
 • Tourism Packages & Products (+2%) -> camping, cabins.
 • Holiday Accommodation (+9%) -> holiday houses.
 • Winter Sports (+7,5%) -> skiing, ski resorts, ice skating.
 • Natural wonders (+2%) -> northern lights, waterfalls, lakes and fjords.
 • Tours (-3%) -> tours, bus tours.
 • Adventure & Outdoor (+0,5%) -> canoeing, cycling, kayaking, animal riding.
 • Destinations (+8%) -> islands, cities, regions.
 • Boating (-5%) -> boating, ferry connections, yachting, boat rentals, sailing.
 • Special Accommodation (+4,5%) -> ice hotel, tree house hotel, naturist accommodation.
 • Resorts (+12%) -> holiday villages.
 • Parks and Reserves (+30%) -> national parks, natural parks.
 • Tourism Attractions (+10%) -> places to visit, things to do.
 • Hiking (+6%) -> hiking, trekking.
 • Hotels (+16%) -> hotels.
 • Bed and Breakfast (+85%).
 • Family (+24%) -> family tourism.
 • AirBnB (+28%) -> airbnb.

När vi sammanställt datan för Nederländerna som marknad så ser vi att resorts, familjeresor, bed and breakfast och AirBnB är bland topp 20 kategorierna vilket inte är fallet för de övriga marknaderna. Dessa har även ökat mest under året. De underkategorier som ökat mest är skiing, ski resorts och family tourism. Nederländarna är som tyskarna väl pålästa om Sverige som resmål och därmed kommer de generella kategorierna som Destinationer, Travel och Tourism på en lägre plats jämfört med övriga marknader.

Källa: Bloom Consulting, Digital Demand.

För att en sökning ska kategoriseras som reserelaterad behöver utvalda sökord vara med på nederländska samt sökordet "Zweden", inom Nederländerna.