Hoppa till innehåll

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till Visit Swedens funktioner och medarbetare.

Visit Swedens kontor

Offentliga, nationella, regionala och kommunala organisationer

Visit Swedens statliga ägare och andra offentliga organisationer med relation till Visit Sweden.

Regeringskansliet

Regeringskansliet är en myndighet som har i uppdrag att stödja regeringen att styra riket och förverkliga sin politik.

Klimat- och näringslivs­departementet

Klimat- och näringslivsdepartementet ansvarar för frågor som rör klimat, miljö, energi, näringsliv och innovation. Departementet ansvarar även för strålsäkerhet, Agenda 2030 samt friluftsliv och arbetar med omställningen till cirkulär ekonomi.

Finansdepartementets förvaltningsorganisation

Finansdepartementet har en förvaltningsorganisation som är specialiserad på bolagsstyrning och förvaltning för att säkra ett långsiktigt värdeskapande i den statliga bolagsportföljen.


Myndighetsgruppen för turism och besöksnäring

Myndighetsgruppen för turism och besöksnäring är ett samarbete mellan myndigheter och statliga bolag under ledning av Tillväxtverket. Gruppen arbetar för ökad samordning, kunskapsutveckling och kunskapsöverföring.

Team Sweden

Team Sweden är ett svenskt nätverk för svenskt exportfrämjande, med uppgift är att löpande utvärdera offentliga främjandeinsatser så att de mest effektiva metoderna alltid väljs. Team Sweden finns till för svenska företag och är ett paraply av myndigheter, verk och bolag som alla jobbar för att främja svensk export i utlandet.

Svenska Institutet

Svenska institutet är en statlig, nationell myndighet med uppdrag att skapa intresse och förtroende för Sverige utomlands.

Tillväxtverket

Tillväxtverket är en nationell statlig myndighet för att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt i alla delar av landet, samt genomför delar av den europeiska sammanhållningspolitiken.

Sametinget

Sametinget är ett samiskt parlament med folkvalda ledamöter och en svensk, statlig myndighet. Sametingets uppgift är i korthet främst att bevaka frågor som rör samisk kultur i Sverige.

Sveriges Länsstyrelser

Sveriges 21 länsstyrelser är statliga myndigheter med uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Som en länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra.

SKR Sveriges Kommuner och Regioner

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets 290 kommuner och 21 regioner. En politiskt styrd organisation med förtroendevalda från kommuner och regioner.

Business Sweden

Business Sweden som ägs gemensamt av svenska staten och det svenska privata näringslivet, hjälper svenska företag öka sin globala försäljning och internationella företag att investera och expandera i Sverige.

Bransch- och intresseorganisationer

Bransch- och intresseorganisationer inom svensk turism- och besöksnäring, med relation till Visit Sweden.

Svensk Turism

Svensk Turism är näringslivets samlade röst i turismfrågor som formulerar näringens behov för en konstruktiv dialog med offentliga företrädare, civilsamhälle och andra aktörer i besöksnäringen. Svensk Turism ägs av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ.

SNDMO Swedish Network of Destination Management Organisations

Swedish Network of Destination Management Organisations är ett en ekonomisk förening för destinationer i kommuner med över 50 000 invånare samt kommuner där besöksnäringen har mycket stor betydelse, för att utveckla svensk besöksnäring och agera påverkansorgan för nationella besöksnäringsfrågor.

Visita

Visita är bransch- och arbetsgivarorganisation för svensk besöksnäring.

Svenska Resebranschföreningen

Svenska Resebranschföreningen representerar både stora som små resebyråer och researrangörer, eventarrangörer, onlineresebyråer.

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv är företagsamhetens röst i Sverige.

Transportföretagen

Transportföretagen är transportnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation. En medlemsorganisation inom Svenskt Näringsliv.

Svensk Handel

Svensk Handel är bransch- och arbetsgivarorganisationen som driver handelns frågor för parti-, detalj- och e-handeln.

Naturturismföretagen

Naturturismföretagen är branschorganisation och den gemensamma rösten för företag inom naturturism och ekoturism.

SCR Svensk Camping

SCR Svensk Camping är en bransch- och marknadsorganisation för Sveriges camping- och stugföretag.

Connect Sweden

Connect Sweden är ett samverkansprojekt som arbetar för att stärka Sveriges internationella flygförbindelser.

Swedish Network of Convention Bureaus (SNCVB)

Ett ideellt medlemsforum för svenska kongressarangörer för att driva viktiga frågor för mötesindustrin samt utbyta kunskap och affärer mellan varandra.

Swedish Network of Event Destinations (SNED)

(tidigare: Nätverket för evenemangsdestinationer sedan 2019)

Nätverkets syfte är att svenska destinationer som arbetar icke-kommersiellt med publika evenemangsfrågor gemensamt ska stärkas, att vara ett forum för att öka kompentens och samla sakfrågor kring publika evenemang samt att sätta definitioner och standards på nationell nivå. Cirka 41 städer/regioner är medlemmar i SNED (år 2022). Sajt saknas.