Hoppa till innehåll
3N9A5149Tina Stafren_kb.jpg
Foto: Tina Stafrén/imagebank.sweden.se

Svensk kulturturism - en förstudie

Kulturturism växer i attraktivitet världen över och Sverige som destination har mycket att erbjuda på området. I detta webbinarium kommer vi gå igenom insikter från en förstudie framtagen av Visit Sweden och Tillväxtverket.

I dag, mer än någonsin, har behovet och vikten av att resa för att förstå och uppleva varandras kulturer, historier och därmed skapa broar mellan länder och människor aldrig varit viktigare. Och kulturturism växer i attraktivitet världen över, där Sverige som destination har mycket att erbjuda på området.

Visit Sweden har tillsammans med Tillväxtverket genomfört en förstudie kring kulturturismens utvecklingspotential för Sverige. I förstudien framkommer att Sverige har goda förutsättningar att utveckla kulturturism till en viktig och betydande attraktionskraft för Sverige som land och turistresmål.

I detta webbinarium går igenom insikterna från förstudien.

Program:

  • Inledning, Susanne Andersson, VD Visit Sweden.
  • Kulturturismens roll för platsutveckling, Linnea Ax, handläggare Tillväxtverket (05.20).
  • Samsyn kring vad vi lägger in i begreppet kulturturism, Jenny Jonevret, Senior Project Manager, Visit Sweden (06.50).
  • Trender inom kulturturism, Anette Lundin, Senior Insight Manager, Visit Sweden (11.50)
  • Hur ser marknaden ut? Jenny Jonevret, Visit Sweden (22.00).
  • Målgruppen med störst potential inom kulturturism, Anette Lundin, Visit Sweden (23.20).
  • Vad tycker de internationella researrangörerna om Sveriges kulturturism? Christina Steer, Head of Travel Trade, Visit Sweden (28.00).
  • Röster från svenska aktörer ur förstudiens djupintervjuer, (31.13).
  • Sammanfattning och slutsatser av förstudien (43.00).
  • Hur jobbar Visit Sweden idag med att marknadsföra kulturturism i våra kanaler? Malin Careliusen, Head of Social Media & Digital Production, Visit Sweden (44.33).