Hoppa till innehåll

Open Data

Öppna data/Open Data skapar helt nya möjligheter för företag att bli hittade i det globala, digitala informationsbruset. Det möjliggör branschöverskridande synergieffekter, möjlighet till nya typer av tjänster, erbjudande och bokningar.
Senast uppdaterad:15 november 2023

Lyssna in på Visit Swedens webbinarium om en internationellt standardiserad informationsstruktur för digitalt innehåll på internet. Öppen och nationell koordinerad data har visat sig bli allt viktigare i kampen om resenärer och potentiella besökares uppmärksamhet och innovation.

Genom ett strategiskt, nationellt arbete har vi i ett pilotprojekt - finansierat av Tillväxtverket - skapat en nationell informationsmodell för att effektivt och enhetligt synliggöra svensk turismnärings attraktiva utbud.

Med på webbinariet är bland andra; Sara Modig statssekreterare Klimat- och näringsdepartementet, Susanne Andersson vd Visit Sweden, Helena Brehnfors Nyberg Tillväxtverket och Eric Hjelmestam samt Mathias Palmer från Meta Solutions.

Dela gärna vidare till företag du tror kan ha nytta av webbinariet.

Mer information om pilotprojektet:

Visit Sweden och Tillväxtverket har tillsammans initierat ett pilotprojekt som syftar till att skapa en nationell turistdataportal och därmed bidra till att Sverige ska bli världens mest hållbara och attraktiva resmål byggt på innovation (den nationella strategin). Genom delade och öppna data skapar vi ett nav för information inom BO, ÄTA, GÖRA och HANDLA som sedan ska kunna återanvändas via ett öppet API som gör det möjligt för privata såväl som offentliga aktörer att bygga digitala tjänster för att utveckla och främja besöksnäringen.

Visit Sweden/Tillväxtverket har tillsammans med Metasolutions tagit fram en metadataprofil (som följer de standarder som tas fram i EU) som man använder för att dela sin data via nationella portalen. Det blir därmed möjligt att dela data direkt via systemet, men också att skapa data genom att använda standardiserade formulär.