Hoppa till innehåll

Vem ska vi prata med

Att kommunicera med alla om Sverige som resmål är en omöjlighet. Genom att rikta marknadsföringen mot en noga utvald målgrupp når vi människor med stor potential att öka sitt resande till Sverige. Visit Sweden har valt målgruppen Globala resenärer och segmentet Nyfikna upptäckare och det är för dem vi vill berätta om destinationen Sverige och alla våra fantastiska upplevelser.
Senast uppdaterad:2 maj 2023
65 miljoner globala resenärer har intresse av att resa till Sverige på semester.

Vilka är de globala resenärerna?

De globala resenären är globalt medvetna personer med resvana. De är ständigt på jakt efter nya resmål och upplevelser och har goda förutsättningar att attraheras av Sverige. Globala resenärer gör fler utlandsresor än genomsnittet, har högre inkomst och högre utbildning och bor oftare i storstad jämfört med dem som inte är globala resenärer.

Det gör dem till en köpstark målgrupp med stor potential att välja Sverige som resmål. Genom att lära oss mer om deras drivkrafter och rikta budskapen till dem som har ett starkt intresse för det Sverige kan erbjuda, får vi bättre genomslag för kommunikationen. Vi når ut längre, fler blir intresserade och fler väljer Sverige som semestermål.

De globala resenärerna delas in i tre segment

För att göra kommunikationen mer träffsäker delar vi in de globala resenärerna i tre olika segment efter vad de gillar att göra på en semesterresa till Sverige.