Hoppa till innehåll
Kommunikation_hallbarhet

Ekonomisk hållbarhet - hur hänger lönsamhet och hållbarhet ihop?

I det nionde avsnittet i Visit Swedens och Tillväxtverkets webbinarieserie: ”Destinationen Sverige - tillsammans ökar vi takten för en mer hållbar besöksnäring” tar vi avstamp ur dimensionen ”ekonomisk hållbarhet”.

Vi vill förstå mer om vad ekonomisk hållbarhet egentligen är, vilken betydelse har den ekonomiska aspekten i hållbarhetsarbetet och hur hänger den ihop med de andra dimensionerna? Vi är också nyfikna på hur det finansiella läget ser ut i branschen. Hur rustar man ett företag för långsiktighet? Går det att vara lönsam och bidra till värde utanför det egna företaget?

Vi bjöd in ett antal personer som tillsammans med oss tog sig an ämnet från olika vinklar:

  • Thomas Jakobsson, chefsekonom på Visita, berättar om läget i branschen i Sverige. Thomas presenterar också ett nytt initiativ i form av ett index för den finansiella styrkan i besöksnäringen som startats i samarbete mellan Visit Sweden, Visita och Tillväxtverket. Syftet med indexet är att snabbare få en aktuell bild av utmaningar i branschen.
  • Tommy Borglund Universitetslektor i företagsekonomi Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  • Maria Larsson Rådgivare Almi.
  • Henrik Wester Turismchef Västmanland Turism.
  • Jens Dolk VD K-Märkt.
  • Lena Andersson vice VD Sigtunahöjden Hotell & Konferens.
  • Jon Bergsjö VD Sweden Rock Festival.